Overdenkingen archief

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

2 februari 2023

Redding betekent herschepping

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur.
2 Petrus 1:4

1 februari 2023

Een radicale, innerlijke transformatie

Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest.
1 Korinthe 15:10

31 januari 2023

Onze overplaatsing

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
Kolossenzen 1:13

30 januari 2023

Groei tonen

Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
Jakobus 1:22

29 januari 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

28 januari 2023

Iedere doordeweekse dag lees je hier een overdenking

De afspraak is dat we in verband met auteursrechten alleen op doordeweekse dagen de overdenkingen op de website weergeven. We begrijpen dat je dat jammer vindt. Wil je de overdenkingen uit ‘Iedere dag in Christus’ ook op zaterdag en zondag lezen? Dan moedigen we je aan om de Nederlandse uitgave met alle overdenkingen bij GIDEON boeken te bestellen.

27 januari 2023

De definitie van discipelschap

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet.
1 Thessalonicenzen 5:11

26 januari 2023

Van koers veranderen

Leid mij in uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
Psalm 25:5

25 januari 2023

Voor een beslissing staan

HEERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
Psalm 25:4