Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

25 oktober 2021

De verborgen wonden

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Psalm 139:23,24

24 oktober 2021

Problemen uit het verleden oplossen

Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart…
Psalm 86:11

23 oktober 2021

Emotionele bagage

De benauwdheid van mijn hart is ál groter geworden, bevrijd mij uit mijn nood.
Psalm 25:17

22 oktober 2021

Zing en maak muziek

…word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart…
Efeze 5:18,19

21 oktober 2021

Gods bediening van duisternis

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
2 Korinthe 4:11

20 oktober 2021

De optelsom van heelheid

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
1 Timotheüs 6:9

19 oktober 2021

Geloof het niet!

U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt.
Leviticus 19:31

18 oktober 2021

De vrede van God

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
Johannes 14:27

17 oktober 2021

Een geestelijke aanval

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.
1 Timotheüs 4:1