Freedom in Christ Ministries

Discipelen toerusten om discipelen te maken.

Toerusting Kerken/Gemeenten​

Freedom in Christ rust gemeenten en kerken toe om discipelen te maken die groeien in geloof en vrucht dragen. Dat doen we met onderwijs op maat, advies, een team-dag, evaluatie en gebed.

Toerusting Groepsleiders

Freedom in Christ rust groepsleiders toe die de Discipelschapcursus Vrijheid in Christus willen geven en anderen willen helpen ontdekken wie ze zijn in Christus. Daarvoor organiseren we (regionale) toerustingsdagen.

Onderwijs voor iedere christen

De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson. Het is voor kerken een duidelijke en effectieve manier om christenen te helpen vruchtbare discipelen te worden.

De Discipelschapscursus Groeien in Genade is ontwikkeld als hulpmiddel voor gemeenten om christenen te helpen hun eerste liefde voor God te hervinden wat aan de basis staat van liefde voor anderen en liefde voor de gemeenschap.

Freed to Lead zal jouw leiderschap in positieve zin veranderen. Deze leiderschapscursus heeft in de Nederlandse versie de Engelse naam behouden. Freed to Lead, is een 10-weekse cursus voor christenen die een leiderschapsrol vervullen.

Dagelijkse overdenking

Vind je het lastig om zelf uit de Bijbel te lezen? Dan ben je hier op de juiste plek! Elke dag is hier een nieuwe overdenking te vinden. Lees je met ons mee?

2 februari 2023

Redding betekent herschepping

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur.
2 Petrus 1:4

Wat anderen over ons zeggen

Hoe kunt u discipelen toerusten om discipelen te maken?

Dat kan door hen de principes te onderwijzen die aan de basis liggen van al het cursusmateriaal van Freedom in Christ Ministries. Dit omvat de drie T’s.

Bevrijd om leiding te geven

Boek Freed to Lead

FREED TO LEAD is ontwikkeld om christenen toe te rusten in iedere context overtuigend leiding te geven. Leidinggeven kan een zware klus zijn. Geworteld zijn in Christus is het fundament voor alle christenen die verantwoordelijk zijn om anderen leiding te geven.