Discipelschap - de complete serie

Een serie van vier boeken over het thema discipelschap, als waardevolle aanvulling op de cursus Vrijheid in Christus.

Discipelschap - de complete serie

Het eeuwige leven dat Jezus kwam brengen, is niet alleen bedoeld voor de toekomst. Het is een compleet nieuwe kwaliteit van leven in het hier en nu. Een leven dat volledige aanvaarding, verbazingwekkende waarde (betekenis) en volkomen veiligheid biedt. Ken de waarheid en kies ervoor om het te geloven.

Discipelschap-De coplete serie

Deze serie van vier boeken kan op zichzelf gelezen worden, maar vormt ook een waardevolle aanvulling op de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus. De tabel achter in het boek geeft aan welke bladzijden bij welk onderdeel van de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus hoort. De tabel is ook verkrijgbaar via downloads in het menu op deze site (eerst inloggen).

Het voorwoord is geschreven door de oprichter van Freedom in Christ Ministries Dr. Neil T. Anderson.

Dit is een uitgave van Freedom in Christ Ministries Nederland in samenwerking met het CPC. Vraag in uw boekwinkel naar
ISBN 978 90 71813 73 3.

Geïnteresseerd in dit boek?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil jij dit boek bestellen? Via onderstaande knoppen kun je hierheen navigeren.