Online cursus volgen

Vrijheid in Christus

Er zijn gelukkig veel kerken en gemeenten in Nederland waar cursussen van Freedom in Christ worden gegeven. De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat er een behoefte is om cursussen online te volgen. In die behoefte willen we graag voorzien. We werken hierbij nauw samen met Stichting Revelation (www.stichtingrevelation.org) om de cursussen online voor heel Nederland en Vlaanderen aan te bieden. 

De eerstvolgende cursus die we op deze manier aanbieden is de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus. Wat kun je verwachten?

1. Een wekelijkse zoom-meeting met deelnemers vanuit het hele land en mogelijk vanuit Vlaanderen, beginnend op dinsdag 7 september van 19:00 tot 21:00. In dertien avonden (m.u.v. 19 oktober) wordt de hele cursus doorlopen en bespreken we met elkaar de inhoud en jouw inzichten.  

2. Op zaterdag 13 november is een speciale zoom-bijeenkomst waarbij we door de Stappen naar Vrijheid in Christus gaan. Deze bijeenkomst start ’s morgens om 8:30 uur en deze, misschien wel belangrijkste bijeenkomst, duurt tot circa 16:00 uur. Natuurlijk met de nodige pauzes om je maaltijd te gebruiken. 

3. Tijdens de digitale bijeenkomsten ga je twee of drie keer in je eigen break-out room (met 3 a 4 deelnemers) uiteen waarin je: 

    • vragen en opmerkingen tijdens reflectiemomenten bespreekt; 
    • elkaar stimuleert nieuwe inzichten in de praktijk uit te werken; 
    • voor elkaar bidt.


4. Tijdelijk toegang tot de video-streaming op onze website om e.e.a. nog eens terug te zien. 

Jouw eigen actieve inbreng in de Zoom bijeenkomsten is medebepalend voor het beste resultaat.  

De kosten voor de online cursus bestaan uit de aanschaf van de benodigde ViC-Online-Set: 

– De deelnemersgids 
– Stap voor stap naar vrijheid in Christus 
– 3 verschillende bemoedigingskaarten 

Deze set á € 10,70 is eenvoudig te bestellen via https://www.pastoralecounseling.org/product/online-set-vrijheid-in-christus/ 

Optioneel is het leesboek ‘Discipelschap – de complete serie’ (€ 16,95) van Steve Goss. Dit boek sluit aan bij het onderwijs en kan gelezen worden als aanvulling en verdieping op de cursus.  

Zoom
Verder heb je de laatste versie van de Zoom-applicatie nodig op je device met camera en microfoon. De Zoomapplicatie kun je gratis downloaden op https://zoom.us/download 

Voor opgave en meer info ga naar: www.stichtingrevelation.org/vic-opgeven.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.