Discipelen toerusten

Hoe kun jij discipelen toerusten om discipelen te maken?

‘om God te dienen, zodat de gemeente, als het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden’
(zie Efeze 4:12).

Dat kan door de principes te gebruiken die aan de basis liggen van al het onderwijs en cursusmateriaal van Freedom in Christ.

In het Engels (de taal waarin alle cursussen worden ontwikkeld) noemen we dat de drie T’s!

  1. Teaching:  onderwijs over wie je bent in Christus, wie de vijand is en hoe je kunt standhouden in de geestelijke strijd.
  2. Turning:  je van het verleden afkeren door rigoureus alle deuren te sluiten die open staan voor de vijand en ze niet meer opendoen.
  3. Transformation:  veranderen door je denken te vernieuwen met de waarheid uit Gods Woord.
 

Discipelschap gebaseerd op identiteit.
Freedom in Christ Ministeries heeft wereldwijd duizenden mensen toegerust om deze vorm van discipelschap in hun eigen gemeente toe te passen. Naast verandering in de individuele levens van hun gemeenteleden, zien voorgangers ook hoe de gemeente zelf verandert.
Een voorganger beschreef de verandering in zijn gemeente als volgt: ‘van een soort ziekenhuis vol mensen die worstelen met hun eigen problemen, tot een gemeenschap van gelovigen die steeds meer lijkt op de bruid van Christus’.
Gemeenteleden blijven niet meer jarenlang op het niveau van jonge kinderen hangen. Ze worden in vlot tempo geestelijk volwassen, raken gericht op hun omgeving en vinden de plek waar ze verschil kunnen maken. Als gevolg daarvan zal de gemeente in haar geheel steeds meer aan haar doel beantwoorden.

Met onze materialen kunnen wij je helpen om de eerdergenoemde principes diepgaand in het leven van je gemeente te implementeren, zodat je een stevig fundament legt voor de toekomst.
Ons verlangen is om gemeenten te helpen een gemeentebrede discipelschapsstrategie te ontwikkelen voor de lange termijn. We willen gemeenten graag helpen om materialen te selecteren die passen bij hun specifieke roeping.

Als een kerk bestaat uit volgelingen van Jezus die groeien en vrucht dragen, zal de gemeente als geheel ook groeien en vrucht dragen. Dan zal zij werkelijk verschil maken in de omgeving waar God haar geplaatst heeft.

Naast een geweldige leiderschapscursus geven we trainingen aan cursusleiders om de cursussen in eigen gemeente te geven. We hebben mensen in het veld die niets liever doen dan met u in gesprek gaan over discipelschap. Als je denkt dat wij jou kunnen helpen in uw verlangen discipelen te maken die vrucht dragen, neem dan gerust contact met ons op via de knop hieronder en onderzoek al het materiaal op deze site.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.