Recente blogs

11 augustus 2023

Een feest van genade!

24 juni 2023

De laatste tijd ben ik in mijn gedachten veel bezig met het woord ‘bekering’. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij heeft dat woord lange tijd een negatieve klank en betekenis gehad. Ik koppelde het ook altijd aan de profeten uit het Oude Testament, die het volk Israël telkens opnieuw streng toespraken en opriepen tot bekering. Om eerlijk te zijn, maakte me dat vaak moedeloos en het kleurde mijn Godsbeeld: ik was bang voor God.

Gelukkig veranderde dat beeld toen ik Jezus beter leerde kennen. Op mijn 22e aanvaardde ik Hem als mijn Redder. Ik was de koning te rijk en dacht dat dit een soort eindpunt was: ik had een ticket naar de hemel gekregen. Toch bleef ik verlangen en zoeken naar Gods plan met mijn leven. Na vele omwegen, hoogte- en dieptepunten, belandde ik op een gegeven moment op mijn knieën en zei tegen God: ‘Ik weet het niet meer, maar U weet het wel.’ En ik gaf me over.

Kortgeleden las ik in een boek van Neil Anderson dat een groot aantal christenen wel tot geloof gekomen zijn, maar zich niet hebben bekeerd. Voor het overgrote deel is dat uit onwetendheid. Toen ik dit las, herkende ik dat helemaal in mijn eigen leven. Ik had nog nooit iets gehoord over het belang van bekering. Pas toen ik aan het einde van mijn eigen touwtje kwam, keerde ik me naar God en gaf ik Hem de ruimte om in mijn leven te gaan werken. Niet meer op mijn manier, maar op Zijn manier.

Deze overgave herken ik nu als bekering. In het Grieks is bekering ‘metanoia’ en betekent ‘een verandering van mening, van levenshouding, van wil of inzicht’. Door je te bekeren, draai je je 180 graden om en ga je de andere kant uit. Bekering is nog even actueel als in het Oude Testament, want Jezus is Zijn bediening begonnen met de oproep om tot inkeer en geloof te komen (Markus 1:15 HSV). Bekering en geloof horen bijelkaar en is niet iets eenmaligs, maar een dagelijkse keuze.

Door het onderwijs van Freedom in Christ heb ik ontdekt wat een feest het is om me te mogen bekeren! Toen we geboren werden, waren we van God gescheiden en leerden we om onafhankelijk van Hem te leven. Maar als we tot geloof komen, mogen we juist leren om in afhankelijkheid van Hem te leven. De Heilige Geest leidt ons daarbij in alle waarheid. Door ons te bekeren van alles wat tegen Gods Woord ingaat en door te geloven wat God zegt dat waar is, gaan we wandelen in vrijheid!

Wat een feest van genade!