Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Buiten de grenzen van Gods ontwerp

zaterdag 3 oktober

 

Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. (1 Korinthe 6:18)

Seksuele hormonen zijn een door God gegeven onderdeel van ons autonoom zenuwstelsel. Normale seksualiteit is een heel gewone, ritmische cyclus in het leven. Maar toen Jezus zei: Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft (Matteüs 5:28), beschreef Hij zaken die buiten de grenzen gaan van Gods ontwerp voor seksualiteit. Het woord voor begeren is ‘epitumos’ in het oorspronkelijke Grieks. Het eerste deel ‘epi’ betekent ‘toevoegen aan’, om aan te geven dat iets wordt toegevoegd aan de normale gang van zaken. Jezus daagt ons uit om niets toe te voegen aan Gods geschapen orde van seksualiteit. We moeten op dat gebied ons denken leren beheersen.
Seksuele begeerte heeft lichamelijke expressie nodig, en daarmee komen we bij Romeinen 6:12, waarin we worden opgeroepen om de zonde niet in onze sterfelijke lichamen te laten regeren, door ons lichaam te gebruiken als werktuig van de ongerechtigheid (vers 13). Als je je lichaam op de verkeerde manier gebruikt door een seksuele zonde, dan geef je satan een ingang en word je seksuele probleem ook een geestelijk probleem. Aan het einde van een conferentie kwam er een zendeling naar me toe. Hij vertelde me dat hij eindelijk bevrijd was van twintig jaar gebondenheid aan lust. Tijdens zijn voorbereiding voor het zendingsveld had hij al pastorale hulp gekregen, en ook tijdens verlofperiodes, maar hij kon nooit volledige overwinning krijgen, totdat hij zich realiseerde dat het een geestelijk probleem was, waar een geestelijke oplossing voor nodig was.
De Bijbel maakt duidelijk dat seksuele zonden een aparte status hebben, omdat deze zonden alleen gepleegd kunnen worden door het lichaam te gebruiken. Vrijwel alle mensen die ik heb begeleid en geholpen met geestelijke problemen, hebben ook de een of andere vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag beleden. Reden om samen met ons geestelijke zijn ook heel bewust het gebied van onze seksualiteit aan God over te geven.

 

Heer, ik geef mijn seksualiteit aan U over als een uiting van liefdevolle aanbidding. Ik kies er vandaag voor om verantwoordelijkheid voor mijn denken te nemen, ook op dit gebied.

 

Gegevens

Datum:
zaterdag 3 oktober
Evenement Categorie: