Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Strijdende wereldbeelden

13/07/2019

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

Volgens de Westerse wereld vandaag bestaat onze realiteit uit twee lagen. De bovenste laag is de onzichtbare wereld waar God en de engelen wonen – plus allerlei geesten en monsters. Deze wereld kan alleen worden doorgrond door religie en mystiek. De onderste laag is de waarneembare wereld, die door wetenschap en de menselijke zintuigen kan worden ervaren. In dit gelaagde denken heeft de geestelijke wereld geen praktische invloed op de natuurlijk wereld; we hebben dat uit onze visie op de werkelijkheid gebannen. De meeste pogingen om theologie en psychologie te integreren, gaan alleen over God en de mens (gevallen en verlost), waarbij de activiteiten van satan en demonen worden buitengesloten.
In sterk contrast met dit seculiere Westerse wereldbeeld, denkt tweederde van de wereldbevolking vanuit een Oosters wereldbeeld. Zij leven en handelen vanuit het geloof dat geestelijke machten een dagelijkse realiteit zijn. Ze proberen hun goden tevreden te stemmen met vredeoffers en praktiseren allerlei godsdienstige rituelen om zich te weren tegen boze geesten. Voor de doorsnee bevolking in Derde Wereldlanden zijn religieuze gebruiken en bijgeloof in het dagelijks leven veel relevanter dan wetenschap.
Het is voor ons, geboren in en gevormd door het Westen, gemakkelijk om het Oosterse wereldbeeld als minderwaardig aan de kant te schuiven vanwege het schijnbare ‘succes’ van de Westerse wereld. Maar het zijn beiden wereldse systemen, en geen van beiden weerspiegelt een bijbels wereldbeeld. Het Westerse wereldbeeld probeert de realiteit van de geestelijke wereld te negeren. Het Oosterse wereldbeeld probeert de geestelijke wereld tevreden te stellen of er op naïeve wijze binnen te dringen. De bijbel is duidelijk over de realiteit van het rijk van de duisternis en van het koninkrijk van het licht. Gods Woord leert ons dat we het rijk van de duisternis kunnen overwinnen, doordat we worden overgebracht naar het koninkrijk van het licht.
Veel christenen sluiten het bovennatuurlijke volkomen buiten hun wereldbeeld, of beschouwen het als een bovennatuurlijke laag die geen invloed heeft op hun leven. Daardoor verwerpen ze niet alleen Gods kracht uit hun theologie en levenswijze, maar zien bovendien elk menselijk falen uitsluitend als gevolg van psychologische of natuurlijke factoren – zelfs de dingen die voortkomen uit demonische beïnvloeding.

Heer, ik aanvaard het wereldbeeld dat in uw Woord wordt gepresenteerd. Help me om vanuit de overwinning af te rekenen met de realiteit van demonische machten in mijn wereld.

Gegevens

Datum:
13/07/2019
Evenement Categorie: