Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Trots of nederigheid

donderdag 12 december

 

Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val. (Spreuken 16:18)

Trots is een moordenaar. Trots zegt: ,,Ik kan het wel zelf. Ik red mezelf wel uit de nesten, daar heb ik God niet voor nodig.” Maar dat is een leugen. Je hebt God absoluut nodig, maar je hebt ook anderen nodig. Paulus schreef: Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen (Filippenzen 3:3). Nederigheid is juist geplaatst vertrouwen. Bestudeer maar eens wat over trots en nederigheid wordt gezegd in Jakobus 4:6-10 en 1 Petrus 5:1-10. De context laat zien dat geestelijke problemen ontstaan door trotse uitspraken. Trots zorgde ervoor dat Lucifer uit de hemel werd gegooid. Jezus zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe (Lukas 22:31). Op welke basis kon satan Petrus opeisen? De context laat het antwoord zien: Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn (vers 24). Trots zorgde voor de val van Petrus en dit opende tevens de deur voor satans tegenstand.
De Heer zegt dat trots voor de vernietiging komt en een hoogmoedig hart voor de val (Spreuken 16:18). Als er gebieden zijn, waarin we niet onszelf hebben verloochend, niet ons kruis dagelijks hebben opgenomen en Hem niet zijn gevolgd, dan moeten we dit onderkennen en belijden (Matteüs 16:24). Want door deze dingen hebben we de vijand grond gegeven in ons leven.
Hebben we ten diepste geloofd dat we succesvol en overwinnend kunnen leven vanuit onze eigen kracht en bronnen? Dan moeten we belijden dat we gezondigd hebben, door onze wil voor die van God te plaatsen en door onszelf centraal te stellen in plaats van Hem. We moeten onze zelfgerichtheid verwerpen en zo alle grond terugnemen die de vijanden van de Here Jezus Christus hadden gewonnen in ons leven.
Laten we bidden dat God ons zal leiden, zodat we niets doen uit eigenbelang of lege eigendunk, maar dat we in nederigheid de ander steeds hoger achten dan onszelf (Filippenzen 2:3). Laten we God vragen om ons door zijn liefde in staat te stellen anderen te dienen, zodat de ander meer eer krijgt dan wij (Romeinen 12:10).

 

Liefdevolle Heer, ik wil dat mijn leven gekenmerkt wordt door een nederige geest. Vergeef mijn trotse, zelfgerichte houding en onafhankelijke geest.

 

Gegevens

Datum:
donderdag 12 december
Evenement Categorie: