Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Vijf hindernissen

12/11/2019

 

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. (Jakobus 1:25)

God heeft ons een onfeilbare gids gegeven voor ons leven (de Bijbel). Toch kan de waarheid die Hij wil dat we volgen om vrij te zijn, besmeurd worden door onze verkeerde neigingen en ons zelfzuchtig toegeven aan verleidingen. Ik zie in de hedendaagse kerk tenminste vijf grote hindernissen die ons begrip en toepassing van Gods Woord in de weg staan.
Ten eerste zie ik de tendens om van een leerstelling een doel op zichzelf te maken. Christelijke volwassenheid betekent niet dat we alle principes uit de Bijbel begrijpen; christelijke volwassenheid heeft te maken met ons karakter. Als we iets aannemen als waarheid, maar het heeft geen effect op onze liefde voor God of mensen, dan is er iets mis (1 Timoteüs 1:5). Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op (1 Korinthe 8:1).
Ten tweede: We kunnen in de Bijbel veel over God leren, maar Hem toch totaal niet kennen. Voor zijn bekering kende Paulus de wet uit zijn hoofd, maar toch herkende hij God niet in Christus toen hij Hem zag. Er wordt niet van ons verwacht dat we verliefd worden op leerstellingen. We moeten verliefd zijn op de Heer Jezus Christus.
Ten derde: We moedigen mensen aan om Bijbelteksten te memoriseren, maar niet om op een Bijbelse manier te denken. Ons model moet zijn: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). Het Woord van God moet ook in ons leven ´vlees worden´, met andere woorden: onze levens moeten erdoor veranderd worden en onze gedachten moeten erdoor vernieuwd worden.
Ten vierde: We horen het Woord van God, maar handelen er niet naar. De wil van God wordt vaak doorkruist omdat we mensen soms onderwijzen zonder dat ze ernaar handelen. Jezus zei: Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet (Johannes 13:17).
Ten vijfde: Net als de farizeeën neigen we ernaar om de geboden van God te negeren en ons aan de tradities en overleveringen van mensen te houden. Ik geloof dat dit een van de grootste problemen is van de kerk vandaag. Veel Bijbelschoolstudenten zijn als ‘nieuwe wijn’  (ijverig om God te dienen volgens de waarheid van Gods Woord) die in ‘oude wijnzakken’  (geworteld in menselijke tradities) wordt geschonken. De gevolgen voor zowel de wijn als de wijnzak zijn desastreus.

 

Heer, vernieuw mij vandaag door uw Woord. Ik wil groeien in mijn liefde voor U, niet slechts in de waarheid over U.

 

Gegevens

Datum:
12/11/2019
Evenement Categorie: