Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Zoek Evenementen

Evenement Views Navigation

Evenementen Search

juli 2018

Goed gedrag zorgt voor goede emoties

zondag 22 juli

Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. (Johannes 13:17) Wat gebeurde er emotioneel met de mensheid als gevolg van de zondeval? In ieder geval werden we bang en angstig. Angst was één van de eerste emoties van de gevallen mens (Genesis 3:10). Tegenwoordig verlamt angst onze relaties en activiteiten. Angst is een gevolg van de zondeval. Als angst jouw leven beheerst, dan is het dus niet geloof dat jouw leven beheerst. Ander emotionele bijproducten van…

Meer weten »

De macht om te kiezen

maandag 23 juli

Kies voor u heden wie u zult dienen (…) Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Jozua 24:15) De zonde van Adam en Eva had ook invloed op hun wil. Besef je wel dat ze in de tuin van Eden slechts één verkeerde keuze konden maken? Ze konden alles doen wat ze maar wilden, behalve eten van de boom der kennis van goed en kwaad (Genesis 2:16,17). Ze hadden de mogelijkheid om ontelbare goede keuzes…

Meer weten »

Fundamentele behoeften van de mens

dinsdag 24 juli

Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. (Filippenzen 4:19) Adam en Eva werden geestelijk levend geschapen. De eigenschappen die ze voor de zondeval hadden, veranderden na de zondeval in schrijnende behoeften. Afwijzing kwam in de plaats van aanvaarding; daarom hebben we de behoefte ergens bij te horen. Sinds de zonde van Adam en Eva hen van God vervreemdde en menselijke relaties bedierf, ervaren we een diep verlangen…

Meer weten »

Drie niveaus van gebed

woensdag 25 juli

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18) Ik heb drie benaderingen van gebed gezien, die een groeiende diepgang tonen. Het eerste niveau is het vraag- of smeekgebed. We worden aangemoedigd onze verlangens bij God bekend te maken (Filippenzen 4:6). Als het ons helpt om daarvoor een lijst van dagelijkse gebedspunten bij te houden, dan moeten we dat zeker doen. Toch worden veel…

Meer weten »

Geef je kind aan God

donderdag 26 juli

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. (Psalm 37:5) Je kunt in je gezin christelijke waarden en normen handhaven en zou dat ook moeten nastreven. Maar op het moment dat je kind uit huis gaat, neemt het zijn eigen normen en waarden, geloof en persoonlijke agenda mee. Dat is de eerste helft van het verhaal van de verloren zoon (Lukas 15:11-32). De verloren zoon wilde zijn eigen weg gaan, en dus liet de vader…

Meer weten »

Angst voor mensen

vrijdag 27 juli

De Heer is voor mij; ik zal niet vrezen; wat kan een mens mij aandoen? De Heer is voor mij onder hen die mij helpen; daarom zal ik met vreugde kijken op hen die mij haten. Het is beter om te schuilen bij de Heer, dan om op mensen te vertrouwen. (Psalm 118:6-8, NIV) Davids vraag in Psalm 118:6 verwoordt een veel voorkomende angst onder christenen: angst voor mensen. Een timide mens zal snel op deze vraag reageren: ,,Ik zal je…

Meer weten »

Een bevredigend leven

zaterdag 28 juli

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. (2 Timoteüs 4:7) Bevrediging in het leven komt voort uit een rechtvaardig leven, en uit het zoeken naar verbetering van de kwaliteit van de relaties, diensten en producten waar jij bij betrokken bent. In Matteüs 5:6 staat: Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Geloof je dat? Als je antwoord echt ja is, hoe…

Meer weten »

Blijf doorlopen

zondag 29 juli

Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God. (Jesaja 50:10, NBG) Het leven door de Geest geleid is geweldig. Zijn aanwezigheid ervaren, overwinnend leven en het kennen van de waarheid, zijn kenmerkend voor iemand die in vrijheid leeft. Maar wat als je zijn aanwezigheid niet ervaart? Wat als God – om welke reden dan…

Meer weten »

Je eigen licht ontsteken

maandag 30 juli

Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen! Ik ben het die jullie dit laat overkomen, in vreselijke pijn zul je bezwijken. (Jesaja 50:11) Als het op je weg plotseling duister wordt, steek dan niet je eigen licht aan. Als we het leven niet langer op Gods manier zien, is onze natuurlijke neiging de dingen op onze eigen manier te gaan doen. Maar weersta de neiging…

Meer weten »

Levend water

dinsdag 31 juli

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37,38) Er gaat een verhaal over een mijnonderzoeker in de vorige eeuw, die een vierdaagse reis moest maken door een brandende woestijn. Hij kon niet genoeg water meenemen voor de hele reis, maar hem was verzekerd dat er halverwege een bron was. Hij ging dus op pad, en bereikte inderdaad de put…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen