Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

mei 2018

Rechtvaardig oordeel

dinsdag 22 mei

Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel.  (1 Johannes 3:7,8) Gods Woord is de basis voor een rechtvaardig oordeel. Proclameert iemand Gods Woord? Is het Bijbels correct? Het feit aanvaarden dat Gods Woord fundamenteel is en centraal moet staan, is echter niet het enige criterium. Satan citeert ook uit de Bijbel. Hij citeerde de Bijbel zelfs tegen Jezus. Iedere organisatie kan een Bijbels zuivere leerstelling bedenken. Ik ben zelfs toegewijde…

Meer weten »

Alle dingen

woensdag 23 mei

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.  (Markus 11:24) Als God iets wil doen, kan het dan gebeuren? Ja! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Markus 9:23). Als God wil dat ik iets doe, kan ik het dan? Natuurlijk! Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13). Wat zijn ‘alle dingen’ die in dit vers worden genoemd? Is dat zoiets…

Meer weten »

Onder hetzelfde juk

donderdag 24 mei

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  (Matteüs 11:28-30) Matteüs 11:28-30 bevat een prachtige beschrijving van het doel en het ritme van een Geestvervuld leven. Jezus nodigt je uit voor een rustgevende wandeling in zijn tempo, net…

Meer weten »

Je kinderen vertrouwen

vrijdag 25 mei

Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen.  (2 Korinthe 7:16) Toen ik veertien jaar was, verlieten mijn ouders en ik de boerderij in Minnesota waar ik ben geboren. Ik kon nooit echt wennen aan ons nieuwe huis in Arizona. Toen ik vijftien was, mocht ik van mijn ouders met de bus teruggaan naar Minnesota om die zomer op onze oude boerderij te werken. De zomer erna ging ik met een oude auto opnieuw terug. Het gezin…

Meer weten »

Het bovennatuurlijke begrijpen

zaterdag 26 mei

U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.  (Matteüs 22:29) Dési was een intelligente, jonge voorgangersdochter, die echter een aantal lichamelijke klachten begon te krijgen die later werden herkend als MS (multiple sclerose). ,,Wanneer werd je je bewust van de symptomen?”, vroeg ik. ,,Ik voelde de eerste prikkelingen vlak na een bijzondere tijd met de Heer”, antwoordde Dési. ,,Wat was er precies zo bijzonder aan die tijd met God?” ,,Ik was aan het lezen…

Meer weten »

Geestelijke gevoeligheid

zondag 27 mei

Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.  (Hebreeën 5:14) Een goede, systematische theologie is het fundament waarop we ons leven bouwen. Het is in onze wandel met God vergelijkbaar met het skelet van ons lichaam. Het houdt ons bij elkaar en zorgt dat we in de juiste conditie verkeren. Toch is zuivere leer nooit een doel op zich. Zuivere leer…

Meer weten »

Kiezen voor de waarheid

maandag 28 mei

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid…  (Efeze 6:14) Mensen die gebonden zijn, worden niet bevrijd door wat ik als begeleider voor hen doe, maar door wat ze zelf doen, met mijn hulp. Het is niet wat ik geloof wat hun banden verbreekt, maar wat zij geloven, belijden, verwerpen en vergeven. In de Bijbel zien we hierin een logische opbouw: …u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32) Ik ben de weg en de…

Meer weten »

De verlokking van satans vervalsingen

dinsdag 29 mei

Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken.  (Deuteronomium 18:9) De verleiding van het occulte heeft bijna altijd als basis het vergaren van kennis en macht. We verlangen naar de macht die voortkomt uit ongebruikelijke inzichten en kennis over het onbekende. We willen een kracht ervaren die geestelijk en bovennatuurlijk is. In zekere zin zijn dit door God gegeven verlangens, maar ze zijn bedoeld om…

Meer weten »

Word wakker!

woensdag 30 mei

Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.  (Deuteronomium 18:10-12) De…

Meer weten »

Toch maar wel…

donderdag 31 mei

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, vooral aan de huisgenoten van het geloof.  (Galaten 6:10) Nadat ik mijn studenten uit den treure had uitgelegd dat niets of niemand ons ervan kan weerhouden om te zijn wie God wil dat we zijn, gaf een van mijn studenten me een briefje met de volgende mooie waarheden: -    Mensen zijn onlogisch, onredelijk en zelfgericht… hou toch maar van ze. -    Als je goede dingen doet, zullen mensen je beschuldigen van…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen

Tweede Regionale Toerustingsdag

Datum: Zaterdag 23 juni 2018. Van 9:00 tot 16.00 uur
Locatie: Zuiderkerk (City Life Church)
Zuidersingel 81, 9401 KC, Assen.

Lees meer