Laden Evenementen

Aankomende Evenementen › Overdenkingen

Evenementen Search and Views Navigation

Zoek Evenementen

Evenement Views Navigation

Evenementen Search

september 2018

Succes in Gods ogen

dinsdag 25 september

  Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft... Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken… (Jozua 1:7,8) Een mooi beeld van succes in ons leven als christenen vinden we in het verhaal van  Jozua toen hij Israël het Beloofde Land in bezit liet nemen. God zei tegen hem: Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar,…

Meer weten »

Onze relatie met de zonde

woensdag 26 september

  Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:11) Hoewel je dood bent voor de zonde, kan de aantrekkingskracht van de zonde er nog steeds voor zorgen dat je worstelt met het gevoel dat je meer levend bent voor de zonde, dan voor Christus. Romeinen 6:1-11 leert ons echter dat wat voor de Here Jezus Christus geldt, ook geldt voor ons als het gaat om onze…

Meer weten »

Jouw keuze

donderdag 27 september

  Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12,13) In Romeinen 6:1-11 gebruikt Paulus de verleden tijd om te benadrukken dat we voor de zonde gestorven zijn op het moment…

Meer weten »

De strijd winnen

vrijdag 28 september

  Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1 Korinthe 15:57) Het verhaal van Jeannie is een prachtig voorbeeld van wat er met ons christen kan gebeuren als de bolwerken in ons denken overboord worden gegooid door Gods waarheid. Jeannie is een prachtige en getalenteerde vrouw van midden in de twintig. Ze is al dertien jaar een actieve christen, zingt in een professioneel koor, schrijft muziek, leidt aanbidding in haar gemeente en is kringleider.…

Meer weten »

Wie overtuigt?

zaterdag 29 september

  Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. (Romeinen 14:13) Ik ben opgegroeid in een goede, moreel zuivere achtergrond. Ik ging zelfs naar de kerk, hoewel ik geen christen was. Ik hield bijzonder veel van een biertje, zeker op een warme dag als ik net het gras had gemaaid. Toen ik als jongeman Christus aannam, werd ik lid van een kerk die vond dat een christen op…

Meer weten »

Terechtwijzing versus Oordeel

zondag 30 september

  Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt (of: wordt betrapt), moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. (Galaten 6:1) Zijn er momenten dat christenen elkaar zouden moeten confronteren met bepaald gedrag? Jazeker! God draagt ons op om mensen te confronteren en te herstellen die duidelijk de grenzen van de Bijbel hebben overschreden (Matteüs 18:15,16). Maar laat me je een heel belangrijk onderscheid meegeven op dit gebied: Terechtwijzing gaat over het confronteren…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen