Laden Evenementen

Aankomende Evenementen › Overdenkingen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

november 2018

Duidelijke heerschappij

vrijdag 16 november

  Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26) In de oorspronkelijke schepping zocht Adam niet naar betekenis; hij hàd betekenis. Hij had heerschappij gekregen over al het andere dat God had geschapen (Genesis 1:26,27). God schiep Adam en gaf hem een goddelijk…

Meer weten »

Veiligheid, zekerheid en erbij horen

zaterdag 17 november

  Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.  (Filippenzen 4:19) Adam kreeg niet alleen een duidelijke, gezaghebbende rol in de schepping, hij ontving tevens een basisgevoel van veiligheid en zekerheid. Er werd voorzien in alles wat hij nodig had (Genesis 1:29). In de hof zorgde God voor Adam op een volmaakte wijze. Hij en de dieren hadden meer dan genoeg voedsel. Hij kon eten van de boom…

Meer weten »

Satans oudste leugen

zondag 18 november

  Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. (Deuteronomium 32:17,18) De New Age beweging verpakt het occulte in mooie termen, zoals ‘verlichting’ of ‘spiritualiteit’. Maar haar gedachte is: ,,Je hebt God niet nodig; je bent zelf god. Je hoeft je…

Meer weten »

Hoe geloof ons leven beïnvloedt

maandag 19 november

  Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeze 2:8,9) Nadat Jezus claimde dat Hij door God was gestuurd, wilde een groep mensen Hem grijpen in de veronderstelling dat Hij een slecht mens was. Anderen geloofden echter wel in Hem: En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet…

Meer weten »

Wonderen en tekenen

dinsdag 20 november

  Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:35) Tekenen en wonderen bekrachtigden de bediening van Jezus en de apostelen. Petrus citeerde de profeet Joël, en liet zien dat de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag Bijbels was. Daarna predikte hij over Jezus van Nazareth als een Man die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft (Handelingen 2:22). Over…

Meer weten »

Heer, raak mij aan

woensdag 21 november

  Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. (Johannes 13:35) Een van de ernstigste crises die ik in mijn bediening heb meegemaakt, had te maken met een kwestie van vergeving en een bestuurslid. Ik worstelde met de relatie tussen mij en deze man, en ik wist dat er iets moest gebeuren. Dus besloot ik mijn bediening op te geven. De week voordat ik mijn ontslag…

Meer weten »

Profetische boodschappen

donderdag 22 november

  Is niet mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert? (Jeremia 23:29) Als je een christelijke gemeente bezoekt waar profetie deel uitmaakt van de eredienst, vraag ik me af of we in dat deel van de dienst algemene woorden zouden moeten verwachten, zoals: ‘Ik houd van jullie, mijn kinderen’ of ‘Zie, ik kom spoedig’. Het zijn uitspraken die op zich juist zijn, maar die niet geprofeteerd hoeven te worden omdat in…

Meer weten »

De hele wapenrusting van God

vrijdag 23 november

  Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. (Efeze 6:13) Een basiselement van onze bescherming tegen satan en het kwaad is de wapenrusting die God ons heeft gegeven. In Efeze 6:13-17 draagt Hij ons op deze wapenrusting aan te trekken en te gebruiken. Als we dat doen, bekleden we ons in feite met Christus (Romeinen 13:12-14). Als we ons bekleden…

Meer weten »

De gordel van de waarheid

zaterdag 24 november

  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. (Efeze 6:14) Het eerste onderdeel van onze wapenrusting als christen en geestelijke strijder is de ‘gordel van de waarheid’. Jezus zei: Ik ben de waarheid (Johannes 14:6). Omdat Christus in je is, is de waarheid dus in jou. Toch is kiezen voor de waarheid niet altijd gemakkelijk. Aangezien satans belangrijkste wapen de leugen is, wordt jouw gordel van waarheid voortdurend aangevallen (de gordel houdt alle andere delen van de wapenrusting op…

Meer weten »

Het borstharnas van de gerechtigheid

zondag 25 november | 00:00 - 23:59

  ...bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. (Efeze 6:14) Het tweede deel van de wapenrusting waarin God heeft voorzien, is het borstharnas van de gerechtigheid. Als je je met Christus bekleedt bij je redding, word je gerechtvaardigd door onze heilige God. De gerechtigheid die je ontvangt is die van Christus, niet die van jezelf (1 Korinthe 1:30; Filippenzen 3:8,9). Als satan dus een pijl naar je toegooit en zegt: ,,Moet een slappeling als jij doorgaan voor christen?”, kun je met…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen