Laden Evenementen

Aankomende Evenementen › Overdenkingen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

december 2019

Onze gaven en talenten gebruiken

zondag 22 december

  Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. (1 Korinthe 12:7) Nadat ik les had gegeven over geestelijke gaven, kwam een jongeman naar me toe en vroeg: ,,Is mijn gave profetie of bemoediging?” Ik kende deze jongen goed en gaf een voorzichtig antwoord: ,,Ik denk dat dit niet jouw gaven zijn. Maar als er ooit iemand was met de gave van dienstbaarheid, dan ben jij het! Jij bent gevoelig voor de…

Meer weten »

Onze belangrijkste opdracht

maandag 23 december

  Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.  (1 Timoteüs 5:8) Als liefde in de Bijbel gebruikt wordt als een werkwoord, dan vereist dit van de ‘liefhebber’ dat hij voorziet in de behoeften van degene die hij liefheeft. Liefde moet weggegeven worden. God hield zoveel van de wereld dat Hij zijn enige Zoon ‘gaf’ (Johannes 3:16). Het gevolg van Johannes 3:16 staat in 1…

Meer weten »

God geeft de gaven

dinsdag 24 december

  Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. (1 Korinthe 12:4,5) Het voordeel van afstand nemen is dat je een breder perspectief krijgt. Stap eens terug uit alle details van 1 Korinthe 12 tot 14, de klassieke bijbelpassage over geestelijke gaven. Wat probeert Paulus eigenlijk duidelijk te maken? Er is een variëteit aan geestelijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest. Maar te midden van deze diversiteit,…

Meer weten »

Bij God is niets onmogelijk

woensdag 25 december

  Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:38) Als God wil dat iets gebeurt, kan dat dan gebeuren? Met andere woorden: Als God een plan heeft met jouw leven, kan dat dan geblokkeerd worden, of is de vervulling van dat plan onzeker of onmogelijk? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat geen enkel doel dat God voor mijn leven heeft onmogelijk of onzeker is,…

Meer weten »

Het snoeien van de takken

donderdag 26 december

  Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.  (Johannes 15:2) Ons doel is in Christus te blijven - niet om vrucht te dragen. Jezus beloofde dat als we in Hem blijven, we veel vrucht zullen dragen (Johannes 15:5). En om nog meer vrucht te dragen, snoeit God de Vader ons. Soms hebben goed bedoelende christenen veel te snel veel te veel gesnoeid, waardoor…

Meer weten »

De eeuwige, constante factor

vrijdag 27 december

  Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. (1 Johannes 1:3) Heb je wel eens het gevoel gehad dat God het niet meer met je zag zitten, omdat je in plaats van te wandelen in geloof, geregeld struikelde en ten val kwam? Ben je wel eens bang dat er een grens is aan Gods geduld met jouw falen, en dat je op het randje loopt of de grens al…

Meer weten »

Onze verantwoordelijkheden

zaterdag 28 december

  Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Filippenzen 2:3) Toen ik voorganger was, kreeg ik op een dag een wanhopig telefoontje: ,,Voorganger, kunt u snel langskomen, want we staan op het punt elkaar te vermoorden.” Toen ik aankwam, wist ik ze zover te krijgen dat ze tegenover elkaar aan tafel gingen zitten om over hun probleem te praten. Verbaal timmerden ze er flink op los en hakten minutenlang op…

Meer weten »

Zelf satan weerstaan

zondag 29 december

  Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. (Romeinen 13:14) Paulus leert ons dat we geen aandacht moeten besteden aan het vlees. Maar wat gebeurt er als we dat wel doen? We worden opgeroepen om iedere gedachte krijgsgevangen te nemen in gehoorzaamheid aan Christus. Wat als we dat niet doen? Jakobus 4:7 moedigt ons aan om de duivel te weerstaan, en hij zal van u vluchten. Wat als we de…

Meer weten »

Zonder Christus kan ik niets doen

dinsdag 31 december

  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Exodus 20:2,3) Vandaag wil ik graag verder gaan waar we gisteren gebleven zijn. Laat de waarheid van Gods Woord diep in je hart doordringen, en laat die waarheid ook het komende jaar je vaste metgezel zijn in je leven. Ik geloof dat Jezus alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde (Matteüs 28:18).…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen