Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

januari 2019

Onze diepste identiteit

dinsdag 15 januari

En God zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. (Genesis 1:26) Adam werd zowel lichamelijk als geestelijk levend geschapen. Hij ademde het eeuwige leven in vanaf zijn eerste ademtocht en genoot in de tuin van Eden van Gods voortdurende aanwezigheid. Bovendien was Adam, anders dan de dieren die handelden naar hun instincten, geschapen naar de gelijkenis van God met verstand, emoties en een wil, waardoor hij kon denken, voelen en kiezen. Er is geen ander schepsel met…

Meer weten »

Het lichaam van de gelovige

woensdag 16 januari

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Genesis 2:7) Bijbels gesproken betekent leven ‘verenigen’ en betekent dood ‘scheiden’. Toen Adam een levend wezen werd, werd zijn ziel verenigd met zijn lichaam. Toen hij stierf werd zijn ziel gescheiden van zijn lichaam. Zolang je leeft, is je ziel verenigd met je lichaam. Als je lichamelijk sterft, scheidt je ziel zich af…

Meer weten »

Geestelijk levend

donderdag 17 januari

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11,12) Toen God leven in Adam blies, werd hij zowel lichamelijk als geestelijk levend. Adam was geestelijk levend, omdat zijn ziel verbonden was met God. We zijn nooit bedoeld om van God gescheiden te zijn, of onafhankelijk van Hem te…

Meer weten »

De gevolgen van de zondeval

vrijdag 18 januari

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12) Tragisch genoeg werd de heerlijke situatie in de hof van Eden verbrijzeld. Genesis 3 vertelt het droevige verhaal van Adam en Eva’s verbroken relatie met God. De gevolgen van de zondeval van de mens waren verschrikkelijk, onmiddellijk en verstrekkend, en werkten zelfs door tot in alle nakomelingen…

Meer weten »

Geweldige kinderen opvoeden

vrijdag 18 januari

Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen bent. (Filippenzen 2:2) De meeste christelijke ouders zouden de juiste dingen doen, als ze maar zouden weten wat het juiste was! Maar wanneer ben je een goede ouder? Moet je proberen je kinderen onder controle te houden? Is liefhebben hetzelfde als controle? Is controle hetzelfde als discipline bijbrengen? Wat voor ouders zouden de volgende zaken in hun kinderen voortbrengen: Kinderen met een…

Meer weten »

Dood voor de zonde

zaterdag 19 januari

Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heere. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. (Romeinen 6:11,12) Zonde is de toestand waarin alle nakomelingen van de gevallen Adam worden geboren (Romeinen 5:12). Zonde is dat we onafhankelijk van God leven. Het is het resultaat van satans misleiding, waardoor we geloven dat we de zin en het doel van…

Meer weten »

De wil van God

zondag 20 januari

Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. (Johannes 7:17) Het kennen van Gods wil is niet zomaar een probleem van de twintigste eeuw. Al in de tijd van Jezus zelf worstelden mensen hiermee. Sommige mensen zeiden over Jezus: ,,Hij is een goed mens.” Maar anderen meenden juist: ,,Hij leidt de menigten op een dwaalweg” (Johannes 7:12). Hoe konden deze mensen bepalen of Jezus hen in…

Meer weten »

Een hogere prioriteit

maandag 21 januari

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (1 Johannes 3:1,2) Twee belangrijke gebeurtenissen in mijn leven hebben mij meer…

Meer weten »

Gods aangezicht zoeken

dinsdag 22 januari

Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht HEERE. (Psalm 27:8) ,,Als morgen de zon schijnt, zal ik het doen.” ,,Als hij er staat als ik de deur opendoe, weet ik dat hij de ware is.” ,,Als ik slaag voor mijn examen wereldzending, word ik zendeling; zo niet, dan word ik voorganger.” Natuurlijk weten we allemaal wel beter, maar je staat versteld hoeveel van dit soort scenario’s in onze gedachten opkomen. Zulke suggesties…

Meer weten »

Afrekenen met de duistere wereld

woensdag 23 januari

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. (1 Timoteüs 4:1) Een aantal jaar geleden sprak ik in een kerk in Zuid-Cailfornië over de New Age beweging. Mijn preek was gebaseerd op 1 Timoteüs 4:1. Na mijn boodschap dromden de mensen om me heen, omdat ze meer wilden weten over bevrijding van geestelijke problemen die door demonische invloeden worden veroorzaakt. Ergens halverwege…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen

Regionale Toerustingsdag

Datum: Zaterdag 9 maart 2019. Van 9:00 tot 16.00 uur
Locatie: Omega kerk
Wilmersdorf 1, 7327 AD, Apeldoorn.

Lees meer