Freed to Lead

Bevrijd om leiding te geven

Over het boek Freed to Lead

FREED TO LEAD is ontwikkeld om christenen toe te rusten in iedere context overtuigend leiding te geven. Leidinggeven kan een zware klus zijn. Geworteld zijn in Christus is het fundament voor alle christenen die verantwoordelijk zijn om anderen leiding te geven.

FREED TO LEAD stelt je in staat, om in welke situatie ook, vol vertrouwen leiding te geven. Met behulp van beproefde principes leer je hoe je elke leiderschapsrol kunt transformeren en positieve verandering en invloed kunt uitoefenen. Gaandeweg zul je ontdekken hoe je je leiderschapsrol op een gezonde manier uitvoert, minder kwetsbaar wordt, het risico op burnout vermindert, conflicten op een positieve manier gebruikt en op koers blijft om de visie te bereiken die God je gegeven heeft.

‘Dit boek is voor iedere christelijke leider totaal vernieuwend’.
Steve Goss Directeur van Freedom in Christ internationaal

Lees een fragment uit het boek

Op de pc/laptop versie van deze pagina is er een fragment uit het boek te lezen. Hieronder vindt u de inhoudsopgave.

Stappen naar Vrijheid voor Leiders

Achter in het boek zijn in de appendix De Stappen naar Vrijheid voor Leiders opgenomen. De Stappen naar Vrijheid voor Leiders is een hulpmiddel dat gericht is op persoonlijke en geestelijke kwesties die vaak voorkomen bij leiders. Of die nu in het bedrijfsleven, de gemeente, thuis of in de samenleving zijn. Dit hulpmiddel stelt jou in staat om persoonlijke en geestelijke kwesties die je leiderschap kunnen verzwakken, ondermijnen of zelfs vernietigen te identificeren en op te lossen. In sommige gevallen zijn deze problemen zo verweven geraakt met ons begrip van leiderschap dat we ons niet eens realiseren dat datgene wat we doen ons tegenhoudt om de leider te zijn die God graag wil dat we zijn.

Deze Stappen naar Vrijheid voor Leiders zijn op dezelfde manier ontworpen als de bekende Stappen naar Vrijheid in Christus uit de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus.

Deze Stappen zijn op verschillende manieren te doorlopen. In groepsverband, waarbij mensen individueel biddend door de stappen gaan als onderdeel van een groter groepsproces. In persoonlijk verband, waarbij mensen biddend door de Stappen gaan samen met een bemoediger en een gebedspartner. Deze eerste twee manieren zijn typisch bij de Leiderschapscursus Freed to Lead. Verder kunnen deze Stappen ook doorlopen worden in een individuele setting waarbij mensen zelfstandig biddend door de Stappen gaan of delen van de stappen gebruiken voor hun eigen persoonlijke discipelschap.

Als alternatief kan het ook zeer effectief zijn als twee leiders samen biddend de Stappen naar Vrijheid voor Leiders doorlopen.

Wil je meer weten over de Leiderschapscursus Freed to Lead? Klik dan hier.

De auteur

De auteur Rod Woods en zijn vrouw Karen stapten in september 2001 over naar de Londense kerk City Temple, na een aantal gemeenten gediend te hebben in de omgeving van St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri. Door de jaren heen heeft Rod heel wat leiders in de kerk en in het bedrijfsleven geholpen effectiever te worden in hun leiderschap. Rod heeft een graad in de missiologie behaald aan de Trinity Evangelical Divinity School in Chicago.

Dit boek kan op zichzelf gelezen worden, maar vormt ook een waardevolle aanvulling op de Leiderschapscursus Freed to Lead. Zowel ter voorbereiding als je de cursus geeft of voor de deelnemers die de cursus volgen.

Dit is een uitgave van Freedom in Christ Ministries Nederland in samenwerking met het CPC. Vraag in uw boekwinkel naar ISBN 978 90 71813 92 4.

Geïnteresseerd in dit boek?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil jij dit boek bestellen? Via onderstaande knoppen kun je hierheen navigeren.

Gift aan FiCM Nederland

Draagt u Freedom in Christ een warm hart toe? Via het onderstaande formulier is het mogelijk om FiCM financieel te ondersteunen. Uw gift is door onze ANBI-status aftrekbaar.

 

Bedrag