Discipelschapscursus
Groeien in Genade

Opbouw van de cursus

Jezus zei dat de mensen Zijn discipelen zouden herkennen aan hun liefde (Johannes 13:35). Paulus zegt: ‘Want de liefde van Christus dringt ons …’ (2 Korinthe 5:14). De Discipelschapscursus Groeien in Genade is een hulpmiddel voor gemeenten om christenen te helpen hun eerste liefde voor God te hervinden (Openbaringen 2:4), zodat ze anderen lief kunnen hebben en grote impact kunnen hebben op de wereld. Om ervoor te zorgen dat christenen alleen maar gemotiveerd worden door liefde, moeten we hen helpen om af te rekenen met motieven als schuld, schaamte, angst of trots. Werkelijk begrip van Gods genade biedt het tegengif tegen deze valse motieven.

De Discipelschapscursus Groeien in Genade is ontworpen om christenen te helpen de onvoorstelbare rijkdom te gaan begrijpen van wat het betekent om Gods kind te zijn. Namelijk, dat we volkomen aanvaardbaar zijn voor God, ongeacht wat er in ons verleden ligt. Dat we niet ons uiterste best hoeven te doen om ons te gedragen zoals we denken dat een christen zich zou moeten gedragen. Dat we simpelweg kunnen leven vanuit de waarheid over wie we nu zijn: vrij, onschuldig, zonder schaamte, moedig, nederig en klaar om veel vrucht te dragen!

Klik hieronder voor meer informatie.

We weten allemaal dat we alleen door geloof uit genade zijn gered. In ons dagelijks christelijk leven is het echter maar al te gemakkelijk om te gaan denken dat het aankomt op het volgen van een stel regels of het voldoen aan een bepaalde standaard. Maar God is niet op zoek naar slaven die hem gehoorzamen omdat ze wel moeten.

Hij wil ons juist bevrijden om te kunnen rusten in Zijn genade, zodat we Hem dienen omdat we dat echt willen.

Veel christenen worstelen met een voortdurend sudderend schuldgevoel, waardoor we ons gaan gedragen zoals we denken dat een christen zich zou moeten gedragen.  Door schuld worden we geprogrammeerd om te geloven dat blijvende aanvaarding door God het gevolg is van hoe goed wij presteren. Schuld zorgt ervoor dat we ons gedragen alsof onze groei in Christus voornamelijk van ons afhangt. Het gevolg is dat we gestrest raken, opbranden of het bijltje erbij neergooien. Als we gaan begrijpen dat we voor eens en voor altijd onschuldig zijn verklaard, kunnen we terugkeren naar een echte relatie met God. Dan kunnen we onszelf zijn en doen wat we doen puur en alleen uit liefde.

In Christus voldoen we volledig aan Gods gerechtvaardigde eisen!

Ervaringen uit het verleden, wat anderen zeggen en onze worsteling om te stoppen met zondigen kunnen ons het gevoel geven dat er iets fundamenteel mis is met ons. Hoe we onszelf zien, bepaalt hoe we leven. Mentaal stemmen we in met de waarheid dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden (2 Korinthe 5:17), maar in de praktijk zorgt schaamte ervoor dat we onze identiteit laten bepalen door ons verleden en niet door wat Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Velen van ons hebben het gevoel dat we een teleurstelling zijn voor God en anderen en dat er in de basis iets fundamenteel mis is met ons. De waarheid is dat we compleet nieuwe mensen zijn geworden en dat we de cirkel van steeds maar weer terugkeren naar dezelfde zonde kunnen doorbreken.

In Christus zijn we tot in het diepst van ons wezen een volledig nieuwe schepping geworden!

Onze God is een geweldig grote God!

Sommige mensen weten heel goed dat ze in de greep worden gehouden door angst, maar ze hebben de hoop opgegeven dat ze het kunnen oplossen. Anderen zien zichzelf niet als angstig, omdat ze met hun angst hebben leren leven en denken: ‘Zo ben ik nu eenmaal.’ In beide gevallen houdt angst ons tegen om gebruik te maken van alles wat God ons gegeven heeft en om anderen te vertellen over het prachtige nieuws van Jezus en de redding die Hij biedt.

Nog eens; Onze God is een geweldig grote God.  Maar zijn kinderen kunnen vrijmoedig en zonder angst in Zijn aanwezigheid komen. We zijn volkomen zeker en veilig. En als deze God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? We hoeven niets en niemand te vrezen, behalve God zelf. En de vreze des Heren is geen tenenkrommend wantrouwen, maar een diep ontzag voor Zijn grote majesteit en heiligheid!

In het Oude Testament gaf God de Wet aan Zijn volk. Toen Jezus kwam, maakte hij duidelijk dat Hij niet gekomen was om de Wet af te schaffen, maar om die te vervullen (Mattheüs 5:17). Als we begrijpen hoe dit werkt, zullen we de verleiding kunnen weerstaan om onszelf te benoemen tot muggenziftende beschermers van de waarheid. Trots leidt ertoe dat wat een levende relatie met Jezus had kunnen zijn, verandert in niets meer dan gortdroge religie. Religieuze mensen zijn van regels in plaats van relaties. Ze stellen wetten boven liefde en houden zich meer bezig met gelijk hebben dan met echt zijn. Het hoogste doel van religieuze mensen is om het Woord van God te kennen in plaats van de God van het Woord.  In plaats daarvan kunnen we ons laten leiden door de wetten die nu in ons hart geschreven staan. We mogen en kunnen onszelf vernederen voor God en voor elkaar. Nederigheid is de poort naar ware eenheid onder Gods mensen, wat zal leiden tot een wereld die weet dat de Vader Jezus gezonden heeft (Johannes 17:21).

Als we ons afgemat en uitgeput voelen, doet Jezus ons een verbazingwekkend aanbod: een zacht juk en een lichte last. En dat meent Hij echt! Het lijkt een paradox, maar een bediening die werkelijk vrucht draagt en die eeuwigheidswaarde heeft, ontstaat alleen als we die rust binnengaan door de poort van gebrokenheid en leren om volledig op Hem te vertrouwen. In deze cursus moedigen we deelnemers aan om aan de slag te gaan met God. Het eindresultaat is dat ze zo ondersteboven zijn van het (hernieuwde) besef van Gods genade dat ze voor Hem willen leven. Niet omdat ze het gevoel hebben dat dat moet, maar omdat ze Hem echt liefhebben. Ze zullen veel vrucht gaan dragen en die vruchten zullen blijvend zijn (Johannes 15:16).

De Discipelschapscursus Groeien in Genade legt de nadruk op het kennen van de waarheid, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. De cursus bevat vele praktische oefeningen waar de deelnemers mee aan de slag kunnen, waaronder dit bedieningsdeel. Dit vriendelijke en milde proces zal ons helpen om af te rekenen met de dingen die in de weg staan om Gods genade te kunnen ervaren. Je kunt het met een groep op een speciale dag tussen les 5 en 6, of tijdens een individuele afspraak. Zij die de Stappen naar Vrijheid in Christus hebben gedaan zullen het proces herkennen.

Geïnteresseerd in deze cursus?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil jij weten wat je precies nodig hebt om de cursus te geven? Via onderstaande knoppen kun je hierheen navigeren.