Jouw inzet

Door gebed

Ondersteun het werk van FICM door voor en met ons te bidden.

Door giften

Ondersteun het werk van FICM door ons financieel te steunen.

Door je talenten en tijd

Ondersteun het werk van FICM door je talenten en tijd in te zetten.

Jouw inzet binnen
Freedom in Christ

Het werk van Freedom in Christ Nederland wordt door een klein groepje mensen vrijwillig uitgevoerd. Een ieder weet zich door God geroepen voor dat stukje wat een hij of zij doet. Al het werk heeft als basis gebed. En waarschijnlijk weet je het al: er kunnen niet genoeg bidders zijn. Soms hebben we voor een project of een ‘klusje’ en professional nodig. Wie weet ben jij dat? De hele bediening en het uitvoeren van de vertaalprojecten wordt gefinancierd vanuit giften.

Wil je van een van deze aspecten iets meer weten, klik dan hieronder voor meer informatie.

jouw-inzet-met-financiën
jouw-inzet-met-gebed

Klik hieronder voor meer informatie.

“Gebed is het geestelijk fundament van deze bediening. Zij die toegewijd zijn aan voorbede bidden voor alle betrokkenen. Een Freedom in Christ bediening kan echt een slagveld van geestelijke strijd zijn, gebed is cruciaal voor overwinning en vrijheid.” (Neil Anderson, Handboek voor Counseling tot Discipelschap).

Wil jij je inzetten en het werk ondersteunen met je gebed? Geef je dan op via ons mailadres. Maandelijks ontvang je een gebedsbrief per email met actualiteiten. Als er een bijeenkomst wordt georganiseerd, ontvang je een uitnodiging.

“Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus” (Filippenzen 4: 17&19).

Financiële ondersteuning heeft het mogelijk gemaakt dat de Discipelschapscursussen Vrijheid in Christus en Groeien in Genade samen met ander materiaal in het Nederlands beschikbaar zijn. Met jouw financiële steun kunnen we grote en kleine projecten opstarten waardoor nog meer mensen deze levensveranderende boodschap kunnen ontdekken. Wij hebben visie om meer discipelschapscursussen (voor leiders, voor jongeren etc.) in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Jij hopelijk ook.

Wil jij je inzetten en het werk financieel ondersteunen? Dat kan door eenmalig of maandelijks een bedrag over te maken aan FICM Nederland op IBAN NL 59 ABNA 0606391215.

Heeft u er wel eens aan gedacht om per testament een bedrag na te laten aan Stichting Freedom in Christ? Veel mensen denken dat nalaten aan een goed doel veel geregel met zich meebrengt en dat het ingewikkeld is. In werkelijkheid valt dat erg mee. Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt.

Neem hiervoor gerust eens contact op via ons mailadres.

Freedom in Christ Ministries Nederland is ANBI erkend.
Op de pagina met de ANBI gegevens vind je de laatste (financiële) jaarverslagen.

“Voldoening is ontdekken hoe uniek we in Christus zijn en onze gaven gebruiken om anderen te helpen groeien en God de eer te geven” (Uit de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus).

Wij zijn op zoek naar bekwame mensen met visie, passie en tijd, en een hart om anderen toe te rusten en te laten groeien als discipel met het Freedom in Christ materiaal. Mensen die de communicatie, de sociale media en het bijhouden van de website op zich willen nemen. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die ondersteunen bij het organiseren van (regionale) informatie-, trainings- en toerustingsdagen en -avonden. Voor vertaalprojecten zoeken wij professionele vertalers om materiaal vanuit het Engels te vertalen.

Wil jij je inzetten neem dan contact met ons op via ons mailadres.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.