Over Freedom in Christ

Over FiCM Nederland

De missie van Freedom In Christ Ministries International is: de Kerk wereldwijd toerusten, zodat haar mensen, huwelijken en bedieningen levend en vrij in Christus zijn door oprecht berouw en geloof in God.

Met die missie is het doel van Freedom in Christ Nederland leiders in kerken toe te rusten om vruchtbare discipelen te maken die de wijk, de omgeving, het dorp of de stad zullen veranderen. Wij rusten de kerk/gemeente toe met:

  • Zeer effectieve en kwalitatief goede cursussen op het gebied van discipelschap en leiderschap; Hiermee onderwijzen we hen die Jezus Christus willen volgen; ze leren wie ze zijn en wat ze in Hem hebben, krijgen inzicht in alles wat hen tegenhoud om verder te groeien in geloof en om die persoon te worden die God voor ogen heeft.
  • Trainingen en toerusting voor leiders binnen de kerk en bedieningen die het Lichaam van Christus willen versterken en discipelen in elke generatie willen toerusten om vrucht te dragen.
PeterOverlay
Groep-AtlantaOverlay

Als een kerk of gemeente graag discipelen maakt die groeien in geloof, vrucht dragen en een echte impact op de omgeving zullen hebben, werken we graag samen een plan uit hoe de kerk zelf de hulpmiddelen van Freedom in Christ daarvoor in zet.

In 2004 hebben Neil Anderson en Steve Goss, directeur van Freedom in Christ UK, samen de Vrijheid in Christus Discipelschapscursus geschreven. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor niet-Amerikaanse culturen en is in het Verenigd Koninkrijk door 4.000 kerken gebruikt om 250.000 mensen te helpen vruchtbare discipelen te worden. Intussen is deze cursus wereldwijd beschikbaar in meer dan tien talen en daar komen er steeds meer bij.

Freedom in Christ Ministries Nederland is opgericht door o, a. Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om de Vrijheid in Christus Discipelschapscursus in het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken. Lees hier meer over de bestuursleden.

Hoe kun jij discipelen toerusten om discipelen te maken?

Dat kan door hen de principes te onderwijzen die aan de basis liggen van al het cursusmateriaal van Freedom in Christ Ministries. Dit omvat de drie T’s.

Bestuursleden Freedom in Christ Ministries Nederland

Freedom in Christ Ministries Nederland is opgericht door o, a. Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om de Vrijheid in Christus Discipelschapscursus in het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken.

kits

Jan Kits

Jan en Nellie hebben in de jaren ’60 het kinder- en jeugdwerk geleid van ‘t Brandpunt in Doorn. Zij hebben ongeveer 15 jaar leiding gegeven aan de Brandpunt Bijbelscholen. Eind jaren ’60 kwamen zij in aanraking met Campus Crusade for Christ, waarvan zij in 1969 de Nederlandse tak, wat nu Agapè is, hebben opgericht.

Zij hebben gewerkt onder universiteitstudenten en hebben in Nederland, Europa en Rusland huwelijksconferenties gegeven en vooral in Rusland mensen toegerust hetzelfde te doen.

Jan heeft een Master graad in Biblical Studies en heeft in de jaren ’80 leiding gegeven aan de Evangelische Bijbelschool, nu een onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede.

Vanaf 1992 reizen Jan en Nellie regelmatig naar Rusland, onder andere om lokale christelijke werkers toe te rusten en om les te geven op de parttime bijbelschool ‘het Barnabas Instituut’. Tijdens deze bediening begeleidde Nellie voor het eerst iemand door de Stappen naar Vrijheid in Christus. Nellie zegt:

‘De verandering die ik zag in het leven van Aline, gaf mij het verlangen om dit voor de rest van mijn leven te doen.’

Het materiaal van Neil Anderson zijn zij vanaf dat moment gaan verwerken in hun lessen over pastoraat.
Neil Anderson heeft Jan en Nellie geïntroduceerd aan Steve Goss, die hen vroeg of zij Freedom in Christ Ministries in Nederland wilden beginnen. Zo is een verlangen dat tijdens lesgeven is ontstaan, een nieuwe bediening geworden. Jan heeft zitting in het bestuur van Freedom in Christ International.

Nellie is 1 oktober 2019 op tachtig jarige leeftijd overleden en heengegaan naar het huis van haar hemelse Vader.

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen…
Ik ga heen om een plaats voor u klaar te maken.
(Johannes 14:2)

We kijken met grote dankbaarheid terug op wat zij voor FiCM Nederland heeft betekend.

gooskens

Noortje Gooskens

Noortje Gooskens is op 18 jarige leeftijd in Amerika tot persoonlijk geloof gekomen. Ze studeerde medicijnen in Nijmegen en was daar zeer betrokken bij de christelijke studentenbeweging Ichtus.

In 1982 uitgezonden als zendingsarts naar Belgisch Congo. Hier kreeg ze te maken met de onzichtbare wereld. Omdat de geloofs- gemeenschap waar ze toen tot behoorde, hier geen antwoord op had, is zij een zoektocht begonnen naar haar identiteit in Christus en wat wij vermogen ten opzichten van mensen die zo overduidelijk bezet gebied waren.

Toen zij in 1991 terug kwam in Nederland kreeg zij een boek cadeau van Neil Anderson De Bevrijder, en vielen de geestelijke puzzelstukjes in elkaar. Sindsdien heeft zij veel mensen geholpen en les gegeven met behulp van het lesmateriaal van Neil Anderson.

Ze is er van overtuigd dat iedere christen het gedachtegoed met betrekking tot zijn identiteit in Christus moet kennen. Daarom is zij ook heel blij dat de waarheid omtrent wie wij in Christus geworden zijn, nu verwerkt is in een discipelschapscursus. Zij was tot aan haar pensioen werkzaam als verpleeghuis-arts en is bestuurslid van de Stichting Freedom in Christ Nederland.

peter

Peter Maris

Peter en Annemarie Maris (1961 en 1963) hebben tot 2009 in Nederland gewoond en gewerkt. Annemarie als zorgcoördinator in een instelling  voor verstandelijk beperkte mensen en Peter als hoofdverkoop in een middelgroot bedrijf. In 2009 zijn ze naar Albanië verhuisd, waar ze als zendingswerkers eerst een jaar op een centrum voor lichamelijk gehandicapte mensen hebben gewerkt. Na dit jaar zijn ze gaan werken als verantwoordelijken voor een christelijke humanitaire organisatie die hulp geeft door het hele land. Omdat ze de nood zagen op het gebied van discipelschap baden ze voor geschikt materiaal om de mensen om hen heen die tot geloof kwamen nazorg te geven. Dit materiaal werd hen aangeboden door iemand uit Frankrijk die het materiaal van Freedom in Christ in Afrika gebruikt.

Na een provisorische eerste vertaling een keer gebruikt te hebben in een groep uit hun kerk zagen zij de impact van de lessen en van de Stappen naar vrijheid in Christus op de levens van de mensen.
Nu is de hele cursus inclusief het Leidershandboek en de Stappen naar vrijheid in Christus in het Albanees verkrijgbaar. Peter en Annemarie hebben het materiaal enkele keren aan een groep voorgangers en kringleiders gepresenteerd en zelf ook de cursus gegeven om kerkleiders te trainen. Hun ervaring is dat het doorlopen van de Stappen grote veranderingen in gang zet in het leven van de deelnemer. Ze zien hoe gelovigen worden ‘veranderd door de vernieuwing in hun denken’.

Peter is lid van het bestuur van Freedom in Christ Ministries in Nederland en is tevens directeur voor Freedom in Christ Nederland. Samen zien zij het als een uitbreiding van hun bediening om meer te kunnen betekenen voor de voortgang van het werk in Nederland.

Foppen

Berry Foppen

Berry Foppen (1972) is geboren in Harderwijk. Hij is in een christelijke omgeving opgegroeid. In 1992 is hij getrouwd met Corine Foppen (1971). Samen zijn ze op zoek gegaan naar een plek om in hun geloofsleven verdieping te vinden en zo een levende relatie met God op te kunnen bouwen. Binnen de Gereformeerde kerk in Garderen zijn ze actief geweest in het plaatselijke jeugdwerk. Daarnaast is Berry als jeugdouderling actief geweest binnen de kerkenraad. In 2001 zijn ze verhuisd naar Ermelo en na veel omzwervingen hebben ze hun plek gevonden in de Evangelie Gemeente aldaar. Daar hebben ze een totaal nieuwe geloofsbeleving ervaren. Veel onderwijs ontvangen en een verdieping in relatie naar God en elkaar. Berry is ondernemer in de detailhandel. Binnen de landelijk organisatie waar zijn bedrijf bij aan gesloten was heeft hij als franchiseraad lid en later als voorzitter van deze raad de nodige ervaring opgedaan in het overleggen, aansturen en bemiddelen in allerlei situaties. Na een heftige en lange periode van ziekte en depressie waar zijn vrouw Corine doorheen ging, raakte Berry in een burn-out. Een zware periode waar hij veel geleerd heeft over hoe “werelds” hij in het leven stond. Juist in deze periode kwam Corine in aanraking met Freedom in Christ Ministries. Ze heeft daar ook de Stappen naar vrijheid in Christus doorlopen. De veranderingen die Berry bij haar zag maakte dat hij zich ging verdiepen en inlezen in het materiaal van FiCM daarna ook door de Stappen is gegaan. Toen de discipelschapscursus Vrijheid in Christus in Ermelo werd gegeven hebben zij die samen gevolgd. Daaropvolgend ook de cursus Groeien in Genade. Ook bij Berry is er veel veranderd. Met name door de ontdekking van zijn ware identiteit en alles wat Jezus ook voor hem heeft bewerkt voelt hij zich een vrij christen. Inmiddels heeft hij zelf ook anderen door de Stappen naar vrijheid in Christus geleid. Berry en Corine leiden de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus in hun gemeente. Berry is bestuurslid van de Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland en wil daarmee zijn ervaring inzetten om anderen te dienen.

Wil je contact met ons opnemen?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je jezelf graag inzetten binnen Freedom in Christ Ministries Nederland? Via de onderstaande knoppen kun je hierheen navigeren.

Gift aan FiCM Nederland

Draagt u Freedom in Christ een warm hart toe? Via het onderstaande formulier is het mogelijk om FiCM financieel te ondersteunen. Uw gift is door onze ANBI-status aftrekbaar.

 

Bedrag