Recente overdenkingen

25 januari 2022

Aanvaard door God

3 december 2021
Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.
Johannes 15:20

Iedereen weet hoe het voelt om bekritiseerd en afgewezen te worden. Vaak gebeurt dit juist door de mensen in ons leven die we wanhopig graag willen behagen. We zijn geboren en opgegroeid in een wereldse omgeving die favorieten kiest en de tweede in lijn afwijst. Aangezien niemand overal de beste in kan zijn, worden we allemaal wel ergens genegeerd, over het hoofd gezien of afgewezen – door ouders, leraren, vrienden of collega’s.
Omdat we in zonde worden geboren, heeft zelfs God geen relatie met ons, tot het moment dat we door Hem aanvaard werden in Christus; het moment van onze redding door wedergeboorte. Vanaf dat moment werden we een mikpunt voor satan, de aanklager van de broeders (Openbaring 12:10). Satan liegt onophoudelijk tegen ons en vertelt ons hoe waardeloos we zijn voor God en voor anderen. In dit leven hebben we allemaal te lijden onder de pijn van afwijzing.
Het goede nieuws is dat God ons totaal en absoluut aanvaardt. De aanvaarding van God is niet gebaseerd op onze prestaties, maar op zijn goedheid en genade. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid (Titus 3:4,5). Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God (Romeinen 15:7).
De gedachten en gevoelens van afwijzing die ons lastig vallen, kunnen enorme blokkades zijn voor onze groei naar volwassenheid, als we niet leren om er op de juiste manier mee om te gaan. In plaats van de positieve benadering, hebben we helaas allemaal vroeg in ons leven geleerd om bij afwijzing in de verdediging te schieten, en wel op drie manieren. Zelfs christenen hebben geleerd om defensief te reageren op de afwijzing die ze ervaren in hun gezin, hun school of de samenleving in het algemeen. De komende dagen zullen we de drie verkeerde reacties op afwijzing bestuderen, maar ook Gods plan om ons te helpen hoe we wèl goed om kunnen gaan met afwijzing door anderen.

Dank U Heer, voor uw onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. Leer mij om andere te aanvaarden zoals U mij aanvaard heeft.