Recente overdenkingen

18 mei 2022

Afrekenen met de duistere wereld

23 januari 2022
Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.
1 Timoteüs 4:1

Een aantal jaar geleden sprak ik in een kerk in Zuid-Cailfornië over de New Age beweging. Mijn preek was gebaseerd op 1 Timoteüs 4:1. Na mijn boodschap dromden de mensen om me heen, omdat ze meer wilden weten over bevrijding van geestelijke problemen die door demonische invloeden worden veroorzaakt. Ergens halverwege de zaal zat een 22-jarige vrouw die hartverscheurend huilde vanaf het moment dat de dienst voorbij was. Toen ik naar haar toeliep, hoorde ik haar huilend zeggen: ,,Hij begrijpt het! Hij begrijpt het!”
Later beschreef Nancy me haar afschuwelijke kindertijd met een vader die haar misbruikt had en een oma die naar eigen zeggen een zwarte heks was. ,,Toen ik drie jaar oud was, werden mijn geestelijke gidsen aan me voorgesteld – geleidegeesten. Zij waren altijd bij me en vertelden me hoe ik moest leven en wat ik moest zeggen. Ik heb me nooit afgevraagd of het abnormaal was om zulke geleidegeesten te hebben, totdat mijn moeder me meenam naar de zondagschool.”
,,Zou je van die geleidegeesten af willen?”, vroeg ik.
Er viel een lange stilte. ,,Zullen ze echt verdwijnen, of grijpen ze me opnieuw als ik straks thuiskom?”
,,Je zult echt vrij zijn”, verzekerde ik haar. Een uur later was Nancy inderdaad vrij.
Nancy’s ervaring is helaas geen bizarre, grillige uitzondering in de christelijke wereld van vandaag. In de ruim twintig jaar dat ik heb gewerkt als predikant, pastoraal werker, hoogleraar en conferentiespreker, heb ik met meer christenen gebeden die gebonden waren door duistere machten dan je zou denken. Christenen zijn jammerlijk slecht voorbereid op het afrekenen met het duistere rijk van satan en op het helpen van anderen die erdoor gebonden zijn. Want heus, zoals Timoteüs al waarschuwt, de  misleidende geesten en leringen van demonen zijn echt. Maar als je dagelijks Christus en zijn waarheid omarmt, zul je satans leugens herkennen en voor de waarheid kiezen.

Dank U Jezus, dat U de weg, de waarheid en het leven bent. U bent mijn wapen om de boze te overwinnen.