Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Afwijzing overwinnen

29 juli 2021

Iedereen weet hoe het voelt om onterecht bekritiseerd en afgewezen te worden vooral als het komt van mensen die we willen behagen.  Niemand kan overal het beste in zijn en soms slagen we er niet in om aan andermans verwachtingen te voldoen. We zijn in een werelds systeem geboren en getogen waar favorieten worden uitgekozen en anderen op een tweede plek eindigen. Van jongs af aan streven we ernaar om belangrijke anderen te behagen om hun goedkeuring te winnen. In ons vlees kiezen we ervoor om ons aan te passen aan deze wereld. We doen dit op één van de volgende drie manieren. Ten eerste zijn er mensen die proberen het systeem te slim af te zijn. Deze mensen proberen hun acceptatie te verdienen en ze streven naar belangrijkheid door hoe ze eruitzien, wat ze doen en hun sociale status. Ze voelen zich gedreven om de top te bereiken omdat winnen hun sleutel voor acceptatie, zekerheid en waarde is. Ze worden gekenmerkt door perfectionisme en emotionele isolatie wat meestal leidt tot angst, stress en een burn-out. Ze zijn geneigd om mensen en omstandigheden voor hun eigen karretje te spannen en te manipuleren dus is het moeilijk voor hen om de controle over hun leven aan God over te geven. Uiteindelijk nemen hun capaciteiten af en komen er jongere, sterkere en meer capabelere heersers in hun plaats.

Ten tweede zijn er mensen die toegeven aan het systeem. De sterkste, knapste en meest talentvolle mensen zijn ‘binnen’ en anderen zijn ‘buiten’, omdat ze niet in categorieën vallen. Door toe te geven aan dit wereldse systeem, bezwijken deze mensen voor het valse oordeel van de maatschappij over hun waarde. Ze vinden het vaak moeilijk om zichzelf te accepteren omdat anderen hen niet accepteren. Sommigen hebben moeite met God, omdat ze Hem verwijten dat Hij hen zo gemaakt heeft.

De derde groep rebelleert tegen het systeem. Deze mensen reageren op afwijzing door te zeggen: ‘Ik heb jou niet nodig en ik hoef jouw liefde niet!’ Ze hebben behoefte aan liefde en acceptatie net als ieder ander maar weigeren dit te erkennen. Ze onderstrepen hun trots en rebellie door zich op manieren te kleden en te gedragen die het algemene publiek verwerpelijk vindt. Rebellen worden gekenmerkt door zelfhaat en verbittering. Ze zijn onverantwoordelijk en ongedisciplineerd. Ze zien God en religieuze mensen als mensen die hen proberen in een sociaal aanvaardbaar keurslijf te dwingen.

Alle drie de reacties op het sociale systeem van deze wereld leiden uiteindelijk naar een nederlaag. Het Koninkrijk van God is totaal anders. Niemand wint in het wereldse systeem maar in het Koninkrijk van God wint iedereen. We hebben geen competitie met elkaar. Paulus zegt: ‘Want wij durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen; maar door zichzelf af te meten aan zichzelf, en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig’ (2 Korinthe 10:12). Wij zijn onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd door God. Ieder van ons heeft een plek in het lichaam van Christus. Door een ander persoon te helpen slagen, verhoog je je eigen succes. Hoe meer we een ander opbouwen, hoe meer we onszelf opbouwen.