Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Alle dingen

25 mei 2023
Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.
Markus 11:24

Als God iets wil doen, kan het dan gebeuren? Ja! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Markus 9:23). Als God wil dat ik iets doe, kan ik het dan? Natuurlijk! Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13).
Wat zijn ‘alle dingen’ die in dit vers worden genoemd? Is dat zoiets als een wonder voor elk moment van de dag? Kunnen we iets gewoon ‘claimen en nemen’? Nee! ‘Alle dingen’ zijn beperkt tot de dingen die in Gods wil liggen. God maakt het mogelijk dat we zijn wil doen; waar Hij ons kracht voor geeft zijn die dingen die Hij gedaan wil krijgen. Ieder wonder buiten de wil van God wordt mogelijk gemaakt door de god van deze wereld. Satan kan wonderen doen, maar hij kan God niet behagen (Mattheüs 7:20-23).
Jezus shockeerde zijn discipelen, toen hij een vijgenboom vervloekte die geen vrucht voor Hem droeg. De volgende dag merkte Petrus op dat de boom tot op de wortels was verdord. Toen Petrus Jezus daarop wees, zei Hij: Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen (Markus 11:23,24).
Kunnen er werkelijk zulke wonderlijke dingen gebeuren door gebed en geloof? Ja, als we begrijpen wat een echt Goddelijk wonder is. Een wonder van God is een bovennatuurlijke onderbreking van de geschapen orde in het universum, met als enige reden de vestiging van zijn koninkrijk. Een echt wonder kan alleen door God worden gedaan en alleen als het zijn verlossende bedoelingen ondersteunt.
Een berg in de zee gooien heeft verder geen verlossende bedoeling. Trouwens, als we ons er hard voor inzetten, kunnen we dat zonder God ook voor elkaar krijgen. Het punt dat Jezus wil maken is dit: Als God iets wil, dan lukt Hem dat. Er is niets wat ons kan stoppen de persoon te zijn die God wil dat we zijn. ‘Bergen’ zijn vaak obstakels die Gods wil in de weg staan. Geloof verwijdert zulke obstakels.

Heer, ik bid U dat ik zo gevoelig voor uw Geest zal worden en zo vol zal zijn van geloof, dat mijn gebeden in harmonie zullen zijn met uw wil.