Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Angst

24 augustus 2021

Jezus onderwijst dat bezorgde mensen twee schatten hebben en twee visies, omdat ze proberen twee meesters te dienen (zie Mattheüs 6:19-34). Hij onderwijst in dit stuk ook dat dubbelhartige mensen zich zorgen maken over de dag van morgen. Aardse schatten hebben twee kenmerken. Ten eerste is er het verval van alle fysieke dingen; we noemen dat de wet van entropie. Een van de wetten van thermodynamica zegt dat alle systemen gaandeweg meer verstoord zullen raken en uiteindelijk tot verval komen. Als roest het niet vernietigt, zullen de motten of de termieten het wel doen. Ten tweede zorgt het bezit van aardse schatten ervoor, dat anderen het gaan begeren en stelen, en ontstaat er dus bezorgdheid of dingen wel veilig zijn. Het is moeilijk om vrij te zijn van angst wanneer we bezorgd zijn over onze bezittingen. Mensen die zeker zijn, hebben betekenisvolle relaties,  iets dat fysieke bezittingen niet kunnen bieden. Een belangrijke vraag is: Waar gaat jouw begeren naar uit?

Er is in principe niets mis met materieel bezit. Het is de liefde voor geld, niet geld zelf, dat de wortel is voor allerlei vormen van kwaad (1 Timotheüs 6:10). De apostel Paulus zei: ‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen’ (1 Timotheüs 6:17-19). Er zal geen vrede zijn als je probeert twee meesters te dienen. Welke meester we ook beslissen te dienen, door die meester zullen we geleid worden.

Jezus sprak allereerst over onze bezittingen; daarna ging Hij over naar hoe God voorziet. God vertrouwen voor de dag van morgen is een kwestie van waarde. Vogels zijn niet geschapen naar het beeld van God, wij wel! Het zijn niet de vogels die het koninkrijk van God beërven, maar wij! Als God voor de vogels zorgt, hoeveel meer zal Hij dan voor ons zorgen? Kijk naar de lelies in het veld: ‘Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’ (v30). Dit is een vraag naar Gods integriteit. Zorgt Hij voor ons en zal Hij in onze behoeften voorzien? Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. ‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’ (v34).