Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Belijden

5 juli 2021

Belijden (homolegeo) betekent letterlijk dezelfde dingen spreken (homos, dezelfde en lego, spreken), of het eens zijn met. Het is het tegenovergestelde van ontkenning, of je het nu hardop uitspreekt of niet. Het kan een openbaar belijden zijn van je geloof, zoals in Mattheüs 10:32, waar staat: ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ In Romeinen 15:9 wordt het gebruikt als een lofprijs aan God: ‘Daarom zal ik U belijden onder de heidenen.’ En als laatste kan het betekenen dat je je zonden belijd, zoals in 1 Johannes 1:9. Je bent het dan eens met God dat het fout was wat je deed.

Aangezien God licht is en er in Hem in het geheel geen duisternis is (v.5), moeten gelovigen ook in het licht wandelen. In het licht wandelen betekent niet dat je moreel perfect moet zijn, want ‘als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons’.  (v8). In het licht wandelen lijkt qua concept erg op belijden. Het betekent dat je het moreel eens bent met God. In het licht wandelen is zonde belijden. Zonde ontkennen is wandelen in de duisternis.

Jezus zei ‘dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden’ (Johannes 3:19-20). Zonde scheidt ons van God en van anderen en daarom is het erkennen en belijden van de waarheid de eerste stap in welk herstelprogramma dan ook. We kunnen in het licht wandelen, omdat onze zonden vergeven zijn. We hebben gemeenschap met elkaar als we in het licht wandelen (v7). God heeft hierin voorzien door het offer van de Heer Jezus.

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9). Maar let op; Als gelovigen zijn onze zonden niet vergeven omdat we ze belijden, onze zonden zijn al vergeven omdat ‘het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, ons reinigt van alle zonde’ (v7). Het kruis is de enige morele grond op basis waarvan God ons kan vergeven. In Hebreeën 10:10 staat: ‘Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Hij stierf eenmaal voor al jouw zonden.

‘Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons’ (v10). Johannes wil dat alle gelovigen in het licht wandelen en een leven leiden van belijden. Jakobus spoort ons aan om onze zonden aan elkaar te belijden (Jakobus 5:16), om te genezen. Belijden geeft genezing voor de ziel en zorgt voor een doorbraak naar een samenzijn, zodat we gemeenschap kunnen hebben met God en met elkaar.