Betekenis

18 januari 2021

Adam en Eva hadden een duidelijk doel om hier te zijn. Ze moesten over de vogels in de lucht heersen, over al de dieren die over de aarde kruipen en over de vissen van de zee. Ze moesten bovendien vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Ze zochten niet naar betekenis. Het was geen behoefte, het was een eigenschap. Sinds de zondeval heeft de mensheid geen doel en betekenis meer in dit leven. ‘Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen’ (1 Korinthe 15:19). Peggy Noonan, de tekstschrijver voor president Reagan en George H.W. Bush zei het goed:

“Ik denk dat we vergeten zijn dat geluk wordt overschat, en dat het leven (dit huidige lichamelijke leven) in zekere zin wordt overschat. We hebben op de een of andere manier een bepaald gevoel van mysterie over onszelf verloren, over ons doel, over onze betekenis en onze rol. Onze voorouders geloofden in twee werelden en snapten dat deze wereld eenzaam was, arm, akelig, bruut en kort. Wij zijn de eerste generatie mensen die daadwerkelijk de verwachting hadden geluk hier op aarde te vinden, en onze zoektocht ernaar heeft zoveel ongeluk teweeggebracht. De reden? Als je niet in een andere, hogere wereld gelooft, als je alleen maar gelooft in een platte, materiële wereld om je heen, als je gelooft dat dit jouw enige kans op geluk is, als dat is wat je gelooft, dan ben je niet teleurgesteld wanneer de wereld je geen volle portie van haar rijkdom geeft – dan ben je wanhopig.”

Betekenis is een eeuwig iets. Wat met de tijd wordt vergeten, is van weinig betekenis. Wat voor de eeuwigheid wordt herinnerd, is het belangrijkste. Menselijk gezien proberen we aardse gebeurtenissen te vereeuwigen door dagboeken en verslagen bij te houden. Wie won twintig jaar geleden de wereldbeker honkbal, of de wereldtitel voetballen? Wie kan het schelen? Maar wat gebeurt er wanneer één zondaar zich bekeert? Alle engelen juichen. Er bestaan geen onbelangrijke kinderen van God, want:

Mattheüs 5:13                Je bent het zout van deze aarde en het licht in deze wereld.
Johannes 15:15               Je bent een rank aan Jezus, de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven.
Johannes 15:16               Je bent uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Handelingen 1:8             Je bent een persoonlijk getuige van Christus, door zijn Geest bekrachtigd.
1 Korinthe 3:16               Je bent Gods tempel.
2 Korinthe 5:17               Je wordt door God gebruikt in de bediening van verzoening.
2 Korinthe 6:1                 Je bent Gods medewerker.
Efeze 2:6                          Je hebt met Christus een plaats in de hemelsferen.
Efeze 2:10                        Je bent Gods meesterwerk, gemaakt voor goede werken.
Efeze 3:12                        Je mag vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Filippenzen 4:13             Je bent tegen alles bestand door Hem die jou kracht geeft!