Recente overdenkingen

Daden versus vrucht

13 januari 2021

Hoewel we niet langer ‘in het vlees’ zijn, kunnen we nog steeds volgens het vlees leven. Elke gelovige heeft een keuze. Je kunt naar het vlees wandelen, en je kunt wandelen naar of door de Geest. De apostel Paulus schreef: Maar ik zeg: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet’ (Galaten 5:16-18).

Waarom staat het vlees tegenover de Geest? Het vlees is een aangeleerde onafhankelijkheid. Voordat we tot geloof kwamen, hadden we allemaal geleerd om onafhankelijk van God te leven. De Heilige Geest is net als Jezus totaal afhankelijk van de Vader. Geen van beiden zal op eigen initiatief iets doen. Onthoud dat alle verleiding een poging is om ons onafhankelijk van God te laten leven. Hoe kunnen we dan weten of we volgens het vlees leven? ‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke’ (Galaten 5:19-21).

Hoe kunnen we dan weten of we volgens de Geest leven? ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:19). Merk op dat de daden van het vlees verstoken zijn van geestelijk leven, terwijl de vrucht van de Geest iets levends betekent. Met andere woorden, dode daden versus een levend karakter. Merk ook op dat de vrucht van de Geest enkelvoud is. Het is liefde, lijken op Christus, die zich in de andere acht eigenschappen manifesteert. ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35).

De keuze van de manier waarop wij leven is niet afhankelijk van externe omstandigheden of van de medewerking van andere mensen. Het is afhankelijk van wat wij denken en kiezen te geloven. ‘Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest’ (Romeinen 8:5). De strijd is om ons denken, en we hebben het recht en de verantwoordelijkheid om te kiezen.