Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Dagelijks je kruis opnemen

14 september 2023
Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Mattheüs 16:24

Het kruis dat we op dagelijkse basis opnemen is niet òns kruis, maar dat van Christus. We worden geïdentificeerd met het kruis van Christus. Omdat we met Christus zijn gekruisigd, leven wij niet langer meer, maar leeft Christus in ons (zie Galaten 2:20). Zijn kruis voorzag in vergeving van de dingen die we deden, en in bevrijding van wie we waren. We zijn vergeven omdat Hij in onze plaats stierf; we zijn bevrijd omdat we met Hem gestorven zijn. We zijn zowel gerechtvaardigd als geheiligd als gevolg van het kruis.
Dagelijks het kruis opnemen betekent elke dag erkennen dat we aan God toebehoren. We zijn gekocht en betaald met het bloed van de Here Jezus Christus (1 Petrus 1:18,19). Als we ons kruis opnemen, bevestigen we dat onze identiteit niet gebaseerd is op ons fysieke bestaan, maar op onze relatie met God. We worden geïdentificeerd als kinderen van God (1 Johannes 3:1-3) en ons leven is in Christus, die ons leven is (Kolossenzen 3:3,4).
Als gevolg van deze erkenning, stoppen we met proberen ons eigen ding te doen en beginnen we elke dag te leven met maar één doel: onze hemelse Vader blij maken. We proberen niet langer om iets te worden wat we niet zijn. We vinden rust in het volbrachte werk van Christus, die ons tot iets heel speciaals heeft gemaakt.
Jezus zei: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden (Mattheüs 16:25). Zij die op zoek zijn naar het vestigen van hun identiteit, hun eigen doelen willen verwezenlijken en betekenis zoeken op deze aarde, zullen die op enig moment juist verliezen. Al die dingen kunnen we immers niet meenemen. We moeten dagelijks ons kruis opnemen, door te erkennen dat ons leven alleen betekenis vindt in Christus.

Dank U Heer, dat ik met U in de hemelse gewesten kan verblijven dankzij het Kruis. U bent mijn leven!