Recente overdenkingen

De aanklager

8 januari 2021

‘Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen’ (Openbaring 12:10). Een Bijbelse theologie en psychologie zouden de waarheid moeten verduidelijken dat we vergeven zijn, maar de duivel klaagt Gods kinderen meedogenloos aan. Veel van de gelovigen die ik heb mogen helpen, worstelden met godslasterende en veroordelende gedachten, zoals geïllustreerd wordt in de volgende e-mail die ik ontving:

Jarenlang, sinds ik een tiener was (ik ben nu 36), had ik van die ‘stemmen’ in mijn hoofd. Er waren er vier in het bijzonder en soms hoorde ik ze hard in koor. Wanneer het onderwerp schizofrenie werd genoemd op televisie of in een blad, dacht ik bij mezelf, ik weet dat ik geen schizofrenie heb, maar wat is dit wel in mijn hoofd? Ik werd gemarteld, bespot en uitgejouwd, en ik twijfelde aan elke gedachte die ik had, met als gevolg dat ik geen zelfvertrouwen had. Ik wilde dat de stemmen stil waren en ik vroeg me altijd af of andere mensen hier last van hadden of dat het ‘normaal’ was.

Toen ik van je begon te leren hoe ik iedere gedachte krijgsgevangen moest nemen en onder de gehoorzaamheid van Christus moest brengen en las over andermans ervaringen met deze stemmen, begon ik ze te herkennen voor wat ze waren, en kon ik ze laten vertrekken. Het was een geweldig en prachtig iets, om stilte in mijn hoofd te ervaren, na zoveel jaar van kwelling. Ik hoef niet verder uit te leggen welke geweldige dingen het gevolg zijn van deze vrijheid in mijn denken, het is een zegen die jij maar al te goed lijkt te kennen.

Het is niet moeilijk om je voor te stellen waarom deze dame zich nooit vergeven en veilig voelde in Christus, en ze is niet de enige. Ze beleefde een geestelijke strijd in haar denken waar wij voor gewaarschuwd worden: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen’ (1 Timotheüs 4:1). Dit is momenteel over de hele wereld aan de hand, en daarom moeten we het volledige evangelie tot ons nemen om de problemen van mensen volledig op te lossen. Elke Christen moet weten dat hij vergeven is, dat satan ontwapend is, en dat we nieuw leven hebben in Christus. Daar ga ik de volgende keer op in.