Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De absolute waarheid

13 juli 2021

Waarheid is dat wat overeenkomt met de werkelijkheid. God is de ultieme realiteit en dat wat Hij schept, is echt en kan niet los van Hem bestaan. Waarheid komt overeen met hoe de dingen werkelijk zijn. Onwaarheid komt niet overeen met de werkelijkheid. Het christendom heeft altijd vastgehouden aan het idee van absolute waarheid omdat waarheid geworteld is in de absolute aard van God. Met andere woorden, waarheid is absoluut omdat het altijd waar is geweest en het zal altijd waar zijn, ongeacht of de mensheid het accepteert of verwerpt. Als wij geloven dat iets waar is, betekent dat niet dat het waar is. Absolute waarheid is waar of we het nu geloven of niet. We kunnen de waarheid niet creëren en ook niet vernietigen. We kunnen er alleen voor kiezen om het te geloven en dat is het kenmerk van een mentaal gezond persoon die in contact staat met de realiteit.

Andere filosofieën testen iets uit om te bepalen of iets waar of onwaar is. Volgens de coherentietheorie is iets waar als het logische consistent (samenhangend) is. Een reeks leugens kan logisch consistent zijn maar het is niet waar. De pragmatische opvatting zegt dat waar is als het werkt. Demonische activiteiten werken maar ze zijn geworteld in de vader van de leugen. Deze waarheidstesten bieden geen verklaring voor de aard van de waarheid zelf en ze zijn geworteld in menselijke waarneming en redenering.

Het postmodernisme stelt dat waarheid relatief is. Wat voor jou waar is, hoeft niet waar te zijn voor een ander. De kern van het postmodernisme is de verwerping van absolute morele waarheid. Het is een filosofische opstand tegen God. Postmodernisten hebben God gedepersonaliseerd (het is een iets, geen persoon) omdat als God geen persoon is, die ook niet gediend hoeft te worden. Ze geven er de voorkeur aan om zelf te beslissen wat waar is en wat onwaar is en worden daardoor hun eigen morele standaard.

De New Age beweging verdraait de realiteit in een andere richting met het argument dat wij god of een god zijn. We hebben geen Redder nodig om voor onze zonden te sterven; we moeten ons gewoon realiseren dat wij goden zijn. Als god kunnen we met onze eigen gedachten de werkelijkheid creëren. Waarheid wordt dan wat wij denken dat het is en als we het maar hard genoeg geloven, zal het waar worden. Bedenk dat satan Adam en Eva in de tuin met dezelfde leugen misleidde.

Christenen hebben ervoor gekozen om de wijsheid van Salomo te volgen, die schreef: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet’ (Spreuken 3:5). We verwerpen het idee dat we een god zijn en onderwerpen ons nederig aan Degene die de waarheid is. We hebben een persoonlijke relatie met ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’ (Hebreeën 12:2) en kiezen ervoor om Hem te kennen in al onze wegen (Spreuken 3:6). ‘Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar … Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie’ (Psalm 33:4; Psalm 100:5).