Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De basis voor onze hoop

29 augustus 2021

Je kunt veertig dagen zonder voedsel, zeven dagen zonder water, zeven minuten zonder zuurstof, maar je kunt geen moment zonder hoop. Hoop is de aanwezige geruststelling van iets goeds in de toekomst. Depressie is een gevoel van hopeloosheid, dat voortkomt uit een negatieve en vaak verkeerde waarneming van onszelf, de huidige omstandigheden en de toekomst. De emotionele staat die hieruit voortkomt, heeft dan geen basis in de werkelijkheid of in de waarheid vanuit Gods perspectief. Herinner je wat er eerder gezegd is, dat als wat wij geloven niet de waarheid weergeeft, dan weerspiegelt wat wij voelen niet de werkelijkheid.

In Psalm 13 vertoont David veel van de klassieke symptomen voor depressie, inclusief hopeloosheid, negatief over jezelf praten, bedroefdheid en gedachten aan de dood. David is depressief omdat hij een verkeerde waarneming van zichzelf en van God heeft. Ook al gelooft David in God, hij is depressief omdat wat hij gelooft over God niet waar is. Hoe kan een alomtegenwoordige en alwetende God hem vergeten? Een karakteristiek kenmerk van depressieve mensen is een verwrongen waarneming van God en van zichzelf. Als je gelooft dat God je verlaten heeft, dan heb je geen hoop. Als je denkt dat je je redding kwijt bent of dat je deze nooit gehad hebt, dan heb je geen hoop.

‘Plannen maken in mijn ziel’ (v2) is de dagtaak van de depressieve persoon. Om depressie te overwinnen, moeten we onze gedachten eerst naar God richten en dat is wat David deed als Psalmist toen hij de volgende drie verzen herhaalde in Psalm 42:6, Psalm 42:112 en Psalm 43:5, waar staat: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God’. David koos ervoor om te vertrouwen in Gods onfeilbare liefde. Net zoals David kunnen ook wij toestaan dat negatieve omstandigheden van het leven onze aandacht wegleiden van God. De tijdelijkheid van deze toestand wordt in het licht gezet van Gods eeuwige liefde. God is de enige constante in deze steeds veranderende wereld.

Ten tweede verheugde Davids hart zich in zijn verlossing. Hij herinnerde zich dat hij een verbondsrelatie had met God en wij hebben dat ook. God is niet veranderd en Zijn woord is niet veranderd. Dus als je je hoop voelt vervliegen, herinner je er dan aan wie God is en wie je bent in Christus.

Ten derde zong David voor de Heer. Zingen is een krachtige manier om onze gedachten te focussen en om de worsteling met negatieve gedachten te stoppen. Eén van de belangrijkste variabelen die bepalen of een depressieve bui aanhoudt of verdwijnt, is de mate waarin we intern blijven malen. Bezorgd zijn over wát ons depressief maakt, intensiveert en verlengt de depressie alleen maar. Door hymnen en lofliederen focus je je gedachten. Je kunt ervoor kiezen om te zingen! Daar komt bij dat de geestelijke kant van muziek vaak over het hoofd wordt gezien. Toen David harp speelde, ging de boze geest weg van Saul (1 Samuel 16) en kwam de hand van de Heer over Elisa (2 Koningen 3:15).