Recente overdenkingen

18 mei 2022

De bevrijder

24 januari 2022
Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij zijn.
Johannes 8:36

Het contrast tussen gebondenheid en vrijheid in het leven van een gelovige wordt prachtig geïllustreerd in de onderstaande brief die ik kreeg van een succesvolle zakenman:

,,Beste Neil,
De emotionele problemen in mijn leven komen waarschijnlijk voort uit de ervaringen die ik als kind opdeed met horrorfilms, ouija-borden, etcetera. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe bang ik was dat duivelse machten me zouden opzoeken, nadat ik de film ‘het bloed van Dracula’ had gezien.
Mijn vader was nogal heet gebakerd en had vaak woedeuitbarstingen. Mijn overlevingsmechanisme was mijzelf de schuld te geven voor zijn boosheid. Had ik hem maar niet moeten ergeren! Het opkroppen van mijn emoties werd een leefstijl. Ook als volwassene bleef ik mezelf beschuldigen van allerlei persoonlijke tekortkomingen en gebreken.
Toen aanvaardde ik Christus als mijn persoonlijke Heer en Redder. De jaren daarop groeide ik in geestelijk opzicht, maar ik ervoer nooit volkomen vrede. Ik bleef altijd een soort twijfel voelen over mijn relatie met God, die ik als star en afstandelijk ervoer. Ik had moeite om te bidden, de Bijbel te lezen en naar de preken te luisteren in de kerk. Ik twijfelde zelfs serieus aan het doel van mijn leven. Daarbij had ik afschuwelijke nachtmerries waaruit ik schreeuwend wakker werd.
Het was tijdens het gebed met u dat ik eindelijk mijn vrijheid in Christus vond. Als ik nu Gods Woord lees, dan begrijp ik het als nooit tevoren. Mijn hele levenshouding is positiever geworden, en mijn relatie met God is totaal veranderd. En sinds onze ontmoeting heb ik geen enkele nachtmerrie meer gehad.’’

Ik zeg niet dat ieder geestelijk probleem het gevolg is van rechtstreekse demonische activiteit. Maar het kan zijn dat je geestelijk gebonden bent, omdat je de realiteit van demonische machten hebt genegeerd of ontkend. Je erfenis in Christus is de basis voor de volkomen vrijheid die je in de Bijbel is beloofd.

Help me om niet geestelijk blind te zijn, maar om alert te zijn op de tactieken van de vijand en op uw waarheid.