Recente overdenkingen

De bruid van Christus

14 januari 2021

Het belangrijkste werk van de Heilige Geest is om Gods aanwezigheid naar ons te communiceren. Ten eerste verzekert Hij ons van onze redding. ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’ (Romeinen 8:14-16). Ten tweede leidt Hij ons in alle waarheid. ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen’ (Johannes 16:13-14).

Waarom is het zo belangrijk om te weten wie we zijn? Omdat niemand zich consequent kan gedragen op een manier die niet strookt met wat hij over zichzelf gelooft. Als je jezelf niet ziet zoals God jou ziet, dan zul je in diezelfde mate last hebben van een slecht zelfbeeld, en dit zal invloed hebben op hoe je leeft. Merk op hoe de apostel Johannes deze waarheid benadrukt: ‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is’ (1 Johannes 3:1-3).

We proberen geen kinderen van God te worden, we zijn nu kinderen van God, die meer aan Christus gelijk worden. Stel dat je prostituee bent en de koning vaardigt op een dag een besluit uit waarin staat dat alle prostituees vergeven zijn. Je ziet dat besluit en gelooft het. Ondanks dat het goed nieuws is, en je gelooft dat je vergeven bent, zou dat je zelfbeeld veranderen? Zou het je gedrag veranderen? Je bent nu een vergeven prostituee. Maar er is meer goed nieuws.

Wat als in het besluit ook staat dat de koning jou tot zijn bruid maakt? Je bent nu de koningin. Zou dát veranderen wat je over jezelf gelooft? Zou dát je gedrag veranderen? Beste Christen, jij bent de bruid van Christus. Je bent echt een kind van God, dus laten we allemaal zo leven en volwassen worden in ons geloof.