Recente overdenkingen

25 januari 2022

De controle overgeven

7 januari 2022
Want zijn [satans] gedachten zijn ons niet onbekend.
2 Korinthe 2:11

Over het algemeen zijn we het erover eens dat christenen kwetsbaar zijn voor verleiding, beschuldiging en misleiding door de vijand. Maar op de een of andere manier hebben we moeite om toe te geven dat christenen hun vrijheid kunnen verliezen en zich kunnen overgeven aan demonische invloed. Het bewijs in de Bijbel is echter overvloedig en duidelijk, dat gelovigen die zich herhaaldelijk door satan laten misleiden, door boze geesten gebonden kunnen worden.
Demonische gebondenheid betekent niet dat je het eigendom van satan bent geworden. Je bent gekocht en betaald door het bloed van het Lam, en zelfs de machten van de hel kunnen die redding niet van je afpakken (1 Petrus 1:17-19; Romeinen 8:35-39). Satan weet dat hij je nooit opnieuw kan bezitten. Maar als hij je kan misleiden en zorgen dat je de controle in je leven op enig gebied aan hem over geeft, dan kan hij je groei en je invloed in deze wereld wel neutraliseren.
Omdat we in een wereld leven wiens god satan is, is de mogelijkheid om verzocht, misleid en beschuldigd te worden een voortdurende realiteit. Als je toestaat dat satans tactieken je beïnvloeden, zul je in de mate dat je misleid bent de controle verliezen. Als hij je kan laten geloven in een leugen, dan kan hij je leven beheersen.
De term ‘demonisch bezeten’ komt na het kruis niet meer voor in de Bijbel. We komen theologische finesse tekort om te beschrijven waaruit demonische beïnvloeding in het tijdperk van de Kerk precies bestaat. Maar denk in ieder geval nooit dat satan jou niet kan beïnvloeden. We zijn eerder zijn doelwit, dan dat we immuun zijn voor zijn listen. Gelukkig hebben we alle veiligheid in Christus,  en God heeft ons zijn wapenrusting gegeven om ons te beschermen.

Dank U Heer, voor de wapenrusting die U heeft gegeven om me tegen satan te beschermen. Maak mij vandaag opmerkzaam voor satans plannen, en help me hem te weerstaan in de kracht en autoriteit waarin U voorziet.