Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De crisis overleven

4 september 2021

Aangezien we in ons leven allemaal te maken hebben met verlies, moeten we leren om te accepteren wat we niet kunnen veranderen en gaan groeien door de crisis. Hoe we met welke crisis dan ook omgaan, wordt bepaald door hoe we drie mentale concepten verwerken. Ten eerste, hoe permanent schat je de situatie in? De snelheid van je herstel wordt in grote mate bepaald door het feit of je denkt dat de negatieve consequenties van de crisis van korte of van lange duur zijn. Het verlies is dan wel permanent, maar hoeft ons niet permanent te beïnvloeden. We hebben de gelegenheid om door elke crisis te groeien. Stel dat je nieuwe werknemer erg snel geïrriteerd is. Als je denkt dat dit gewoon een tijdelijke bui is, dan is het een korte-termijnprobleem en zal het weinig effect op je hebben, maar het wordt een lange-termijnprobleem als je denkt dat de persoon altijd snel geïrriteerd is. Je kunt als volgt op deze crisis reageren: ‘Ik ga hem negeren.’ Dat is ontkenning. ‘Ik ga geïrriteerd reageren’. Dat is boosheid. ‘Ik ga proberen hem te paaien.’ Dat is onderhandelen. ‘Ik zit opgescheept met deze irritante persoon die ik niet kan veranderen.’ Dat is deprimerend. ‘Ik zeg mijn baan op.’ Dat is opgeven. ‘Ik ga van hem houden en leren hoe ik met hem kan leven.’ Dat is acceptatie.

Ten tweede, hoe indringend zie je de situatie? Je zult langzamer herstellen als je denkt dat je hele leven in duigen ligt. Een verlies meemaken, maakt je nog geen verliezer. Als één doel mislukt, ben je nog geen mislukkeling. Als je ontslagen wordt op je werk, maakt dat je nog niet arbeidsongeschikt. Het is normaal om te rouwen over wat je verloren hebt en het is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces, maar een verlengde depressie die volgt op een verlies laat zien dat je méér dan betrokken was bij de mensen, plaatsen en dingen waarover jij niet het recht of de mogelijkheid had om te heersen. Martelaar en zendeling Jim Elliot zei: ‘Het is niet dwaas om op te geven wat je niet kunt behouden, om vervolgens te winnen wat je niet kunt verliezen.’

Ten derde, hoe persoonlijk schat je de situatie in? Je zult ontsporen als je elk verlies op jezelf betrekt, of het jezelf kwalijk neemt. Als je op één gebied een verlies ervaart, generaliseer het dan niet naar een algehele crisis. Houd het specifiek. Als je vandaag een crisis ervaart, sta dan niet toe dat het je morgen zal beïnvloeden. Houd het beperkt in tijd. Als de wereld om je heen instort, neem dan de schuld niet op je als dat niet gepast is. Als je te lijden hebt onder de gevolgen van een slechte beslissing, verander dan wat je kunt, beperk het verlies en ga verder. Zulk verlies zorgt er vaak voor dat we gaan evalueren wie we zijn, vooral als onze identiteit verwikkeld was in dat wat we verloren zijn (bijvoorbeeld een baan of een partner). Een crisis kan onze wandel met God verdiepen en kan onze identiteit in Christus meer gestalte geven. Verliezen leiden ook tot de behoefte aan nieuwe relaties en verandering van omgeving. Deze veranderingen zijn waarschijnlijk nodig voor onze groei in Christus. In Zijn genade gebruikt Hij al die omstandigheden.