Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

De gordel van de waarheid

24 november 2022
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid.
Efeze 6:14

Het eerste onderdeel van onze wapenrusting als christen en geestelijke strijder is de ‘gordel van de waarheid’. Jezus zei: Ik ben de waarheid (Johannes 14:6). Omdat Christus in je is, is de waarheid dus in jou. Toch is kiezen voor de waarheid niet altijd gemakkelijk. Aangezien satans belangrijkste wapen de leugen is, wordt jouw gordel van waarheid voortdurend aangevallen (de gordel houdt alle andere delen van de wapenrusting op hun plaats). Als satan je kan verwonden op het gebied van de waarheid, word je een gemakkelijk doelwit voor zijn andere aanvallen.
Je kunt standhouden in de waarheid door alles wat je doet te toetsen aan de waarheid van Gods Woord. Als een gedachte je denken binnenkomt die niet in harmonie is met Gods Woord, kun je die verwerpen. Als je in een situatie komt waarin iets zou kunnen zeggen of doen wat de waarheid van Gods Woord geweld aandoet, kies er dan voor niet toe te geven. Neem een eenvoudige gedragsregel aan: Als het de waarheid is, ben ik voor; als het niet de waarheid is, laat ik me er niet mee in.
Als je dagelijks leert leven in de waarheid, zul je de waarheid steeds meer gaan liefhebben, omdat je niets meer te verbergen hebt. Je hoeft je voor God nooit mooier voor te doen dan je bent, maar ook niet voor een ander; laat alles in het licht zijn. Als je in de waarheid leeft, ontkracht je de leugens van satan, die immers de vader van de leugen is (Johannes 8:44). Onthoud dat als satan je kan misleiden en je een leugen kan laten geloven, dan kan hij je leven beheersen.
Jezus bad: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze (Johannes 17:15). (Hoe?) Heilig hen in de waarheid; uw Woord is de waarheid (vers 17). Je kunt satans leugens alleen ontmaskeren in het licht van Gods openbaring, nooit door menselijk redeneren of onderzoek. Het enige waar een christen zich aan moet conformeren, is de waarheid. Wandelen in het licht en de waarheid spreken in liefde kan voor sommigen bedreigend zijn, maar in feite is de waarheid een vriend die je bevrijdt en de enige weg naar echte gemeenschap is met God.

Vergeef me Heer, dat ik zo vaak nog met leugens speel en in de duisternis wandel. Geef me moed om de waarheid in de ogen te zien en de waarheid te spreken in liefde.