Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De heerschappij van Christus

25 juli 2021

Hét obstakel dat in de weg staat om die persoon te worden die God bedoeld heeft, ben je zelf. Een onafhankelijk, egocentrisch leven weerhoudt je ervan om je voldoening te vinden in Christus. Verootmoediging is je oude neigingen aan de kant zetten. Het vlees wil naar de troon en wil God spelen.

Het kruis dat wij oppakken, is het kruis van Christus. Zijn kruis gaf vergeving voor wat wij gedaan hebben en bevrijding van wie we waren. We zijn vergeven omdat Hij in onze plek stierf; we zijn verlost omdat we met Hem gestorven zijn. Het is zinloos om te proberen op eigen kracht je ‘zelf’ te overwinnen. Je kunt jezelf nooit buitenspel zetten, want een onafhankelijke zelf die gedreven wordt door het vlees wil nog steeds God zijn. Wanneer we Christus volgen, zal de Heilige Geest ons in alle waarheid leiden en helpen afkeren van het verlangen om ons vlees te laten heersen. ‘Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees’ (2 Korinthe 4:11). Jezelf verloochenen, dagelijks je kruis opnemen en Jezus volgen klinkt misschien als een sombere weg om te nemen maar dat is het zeker niet om de volgende drie redenen:

Ten eerste, je offert het lagere leven op om het hogere leven te winnen. Als je je oude leven wilt redden (dus je identiteit en waarde vinden in posities, titels, in dingen die je hebt bereikt of bezit en enkel werelds plezier najaagt), dan zul je het verliezen. Je hebt er misschien voor even wat aan, maar zeker niet voor de eeuwigheid. Bovendien, pogingen om wereldlijke zegen te bezitten, ontnemen je wat je in Christus zou kunnen hebben. Als je focus op deze wereld is dan is dat alles wat je zult krijgen en alleen maar voor korte duur. Als je focus op de volgende wereld is, dan krijg je dat plus nu de voordelen die horen bij het kennen van Christus.

Ten tweede, je offert het vermeende plezier van de dingen op om het plezier van het leven te winnen. Wat zou je accepteren in ruil voor de vrucht van de Geest in jouw leven? Welk tastbaar bezit, hoeveel geld, welke positie of titel zou jij ruilen voor liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, tederheid en zelfbeheersing? Als je gelooft dat tijdelijke bezittingen je liefde, vreugde, vrede etc. geven, dan geloof je in een leugen.

Ten derde, je offert het tijdelijke op om het eeuwige te winnen. Een van de grootste tekenen van geestelijke volwassenheid is in staat zijn om beloningen uit te stellen. Kijk naar het voorbeeld van Mozes. ‘Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen’ (Hebreeën 11:25-26). Het is soms best zwaar om Christus te volgen, maar ‘onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg’ (2 Korinthe 4:17). Wanneer je Jezus de Heer van je leven maakt, maak je Hem ook Heer over jouw problemen. De hemel is waar we tegen God zeggen: ‘Uw wil geschiedde’. De hel is waar God tegen ons zegt: ‘Jullie wil geschiedde.’