Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De Heilige Geest vrijzetten

8 augustus 2021

Jezelf overgeven aan God is een kwestie van vertrouwen. We trekken Gods integriteit in twijfel wanneer we vragen: ‘Als ik het zou vragen en Hij zou me vullen met Zijn Heilige Geest, wat zou Hij dan met mijn leven doen en hoe zou Zijn aanwezigheid zich dan in mij manifesteren?’ We kúnnen God vertrouwen, omdat we weten dat Hij het beste met ons voor heeft. Wanneer we God met heel ons hart zoeken, kan er alleen maar iets goeds uit voortkomen. Jezus zei: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: ‘Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38). Jezus verwees naar de innerlijke aanwezigheid van de Heilige Geest, Die wacht om vrijgezet te worden. De Geest vervulde christen is altijd vol vreugde, bidt onophoudelijk en is oneindig dankbaar (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

Toen Mozes de brandende braamstruik zag, schrok hij omdat het vuur de struik niet verteerde (Exodus 3:3). Als de struik brandde vanwege de natuurlijke materie waar het van gemaakt was, dan was het in enkele seconden opgebrand, maar het bleef branden omdat God in de struik was. Hetzelfde geldt voor ons. Als we proberen God te dienen, leunend op onze eigen natuurlijke bronnen, dan zullen we opbranden. We leven ons natuurlijke leven niet voor God; Hij leeft Zijn eeuwig leven door ons. We dienen God in Zijn kracht, niet in die van ons. Dus ‘blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet’ (1 Thessalonicenzen 5:19-20). God kan ervoor kiezen om door iedereen op een bovennatuurlijke manier te werken. Hij sprak zelfs door de ezel van Bileam (Numeri 22:28).

Wanneer God door ons heen werkt, gaat Hij niet voorbij aan onze menselijkheid; ook vertrapt Hij onze persoonlijkheid niet. De Geest vervulde christen is volledig mens en God werkt door de unieke eigenschappen van onze persoonlijkheid. We zijn helemaal levend en volledig vrij om ons potentieel te bereiken, iets dat alleen maar bereikt kan worden in Christus. De Bijbel waarschuwt ons om de Geest niet te bedroeven of uit te blussen (Efeze 4:30). Het lijkt tegenstrijdig, maar God laten heersen in ons leven is de enige manier waarop we zelfbeheersing uit kunnen oefenen. En dat laatste is een vrucht van de Geest.

Aan de andere kant: ‘Beproef alle dingen, behoud het goede’ (1 Thessalonicenzen 5:21-22), omdat er veel geestelijke vervalsingen zijn in deze wereld. De Bijbel waarschuwt ons om twee extremen te vermijden. De eerste: Zorg dat je wegblijft van degenen die zich wel goddelijk gedragen, maar de kracht ervan ontkennen (2 Timotheüs 3:5). De tweede: Vermijd de mensen die ijverig zijn voor God, maar bij wie de ijver niet op kennis gebaseerd is (Romeinen 10:2). Om geestelijk veilig te zijn, moeten we zowel kennis hebben van de waarheid en geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. Als onze motieven puur zijn, dan kunnen we ons helemaal voegen naar God en Hem vertrouwen dat Hij door ons heen werkt op de manier die Hij kiest. Daarmee zetten we de Heilige Geest vrij en wordt de aanwezigheid van God duidelijk zichtbaar in ons.