Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

De hele wapenrusting van God

23 november 2022
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Efeze 6:13

Een basiselement van onze bescherming tegen satan en het kwaad is de wapenrusting die God ons heeft gegeven. In Efeze 6:13-17 draagt Hij ons op deze wapenrusting aan te trekken en te gebruiken. Als we dat doen, bekleden we ons in feite met Christus (Romeinen 13:12-14). Als we ons bekleden met Christus begeven we onszelf buiten het gebied van het vlees, waar we kwetsbaar zijn voor aanvallen, en plaatsen ons onder de heerschappij van Christus, waar de boze ons niet kan raken. Satan heeft niets waar hij Christus op kan aanvallen (Johannes 14:30), en naar de mate waarin wij ons met Christus bekleden, kan hij ook ons niet raken (1 Johannes 5:18). Hij kan alleen die dingen raken die vallen onder zijn invloedssfeer. Daarom draagt God ons op: Verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken (Romeinen 13:14). Eigenlijk zegt Paulus hier: ,,Leef niet op satans niveau.”
Als we kijken naar de werkwoordsvormen in Efeze 6:14,15, dan lijkt het of er drie delen van de wapenrusting zijn – de gordel, de borstplaat en schoenen – die we al hebben aangetrokken; ‘omgord’, ‘bekleed’ en ‘geschoeid’. Deze delen van de wapenrusting vertegenwoordigen de elementen van de bescherming die je krijgt op het moment dat je Jezus aanneemt. In die drie elementen van de wapenrusting moet je sterk staan. De Griekse werkvoordsvorm van de voltooid verleden tijd impliceert dat de actie al is voltooid, maar dat wij erin stand moeten houden. Dat is trouwens ook de logische volgorde voor een soldaat in actie: hij begint met zijn gordel, dan de borstplaat en de schoenen, voordat hij zal proberen om de strijd in te gaan en stand te houden. Zo moeten ook wij de wapenrusting van God aantrekken, nadat we ons met Christus bekleed hebben.
Als je Efeze 6:10-20 doorleest, valt het op dat de nadruk ligt op de actieve rol die wij zelf moeten spelen in onze geestelijk bescherming: ‘wees sterk’ (vers 10); ‘trek aan’ en ‘houd stand’ (vers 11); ‘neem’, ‘wees bereid’, ‘weersta’ en ‘houd stand;’(vers 13); ‘houd stand’ (vers 14); ‘neem op’ (vers 16); ‘neem’ (vers 17); ‘bid voortdurend’, ‘wees alert’ (vers 18). De komende dagen zullen we de zes delen van de wapenrusting bespreken.

Heer, leer me mijn verantwoordelijkheid op te nemen in de geestelijke strijd, zodat ik sterk zal zijn in U, in de volheid van uw kracht.