Recente overdenkingen

De helm van verlossing

28 november 2020
En neem de helm van de verlossing.
Efeze 6:17, NIV

Het volgende onmisbare onderdeel van de geestelijke wapenrusting is de helm van verlossing of redding. Als je schild van geloof wat gaatjes vertoont en als daardoor je dagelijkse overwinning afneemt, kun je er zeker van zijn dat de helm van redding je eeuwige overwinning garandeert. In de vergelijking van een wapenrusting, beschermt de helm het belangrijkste deel van je lichaam: je denken, de plaats waar geestelijke veldslagen worden gewonnen of verloren. Houd stand als je dagelijks worstelt met de wereld, het vlees en de duivel, in de wetenschap dat je eeuwige redding gegarandeerd is, of je nu succesvol bent in je dagelijkse geestelijke strijd of niet. Je redding is je eeuwige zekerheid en eigendom. Je bent een kind van God, en niets kan je scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:35).

Mensen die geestelijke strijd ervaren, hebben vaak de neiging zich af te vragen of ze wel gered zijn, of ze hebben twijfels bij hun identiteit in Christus. Satan kan je dagelijkse overwinning roven, maar hij kan niets veranderen aan je positie in Christus. Als hij je echter kan laten geloven dat je helemaal niet in Christus bent, zul je leven alsof zijn leugen waar is, ondanks dat je wel degelijk verzekerd bent in Christus.

Daarom draagt de christen zijn helm van verlossing, in de zin dat hij de ontvanger en bezitter is van vrijheid, bekleed en bewapend met de overwinning van zijn Hoofd, de Heer Jezus Christus. Satan is de heerser van deze wereld, en de hele wereld ligt onder zijn beslag (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19). We bevinden ons dus nog steeds in zijn territorium, zolang we in ons lichaam verblijven. Maar omdat we verbonden zijn met de Heer Jezus Christus, heeft de duivel geen wettige claim op ons, want Christus heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13, NIV). De helm van onze positie in Christus – voor eeuwig gered te zijn – verzekert ons van de ultieme overwinning op satan.

Vader, ik houd van U en ik dank U dat ik met Christus verenigd ben en geestelijk leef in Hem.