Recente overdenkingen

6 december 2021

De schoenen van het evangelie van de vrede

26 november 2021
…de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Efeze 6:15

Het volgende deel van de wapenrusting zijn de schoenen van vrede. Wie Christus heeft ontvangen, is verbonden met de Vredevorst. Op dat moment ontvang je de vrede van God (Romeinen 5:1), maar als je voortdurend overwinnend wilt leven, moet de vrede van Christus ook regeren in je hart. En dat is alleen mogelijk als je het Woord van Christus rijkelijk in je wilt laten wonen (Kolossenzen 3:15,16).
De schoenen van vrede beschermen je tegen de aanvallen van verdeeldheid die satan op je loslaat, als je je opstelt als een vredestichter onder de gelovigen (Romeinen 14:19). Vredestichters brengen mensen samen door gemeenschap en verzoening te promoten. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden (Matteüs 5:9). Iedereen kan splitsing brengen in een gemeenschap, maar je hebt de genade van God nodig om je in Hem met elkaar te verenigen.
Te veel christenen vinden leerstellingen de beste basis voor gemeenschap. Zij betogen dat als we niet precies hetzelfde denken en geloven, er geen basis voor vrede is. Maar leerstellingen moeten helemaal niet de basis zijn voor gemeenschap; ons gemeenschappelijke erfdeel moet die basis vormen. We zijn allemaal kinderen van God. Als je pas met iemand gemeenschap wilt hebben op het moment dat je op ieder leerstellig gebied volmaakt hetzelfde denkt, dan zul je de meest eenzame christen zijn op aarde. We moeten ons niet richten op eenheid in ons denken. In plaats daarvan moeten we ons richten op de eenheid in de Geest, en dus het initiatief nemen om vrede te stichten in je relaties (Efeze 4:3).
Sommige christenen vinden het leuk om advocaat van de duivel te spelen in hun relaties en hun gemeenten; ze vallen anderen voortdurend aan. Ik vraag me af waarom. Hij heeft heus onze hulp niet nodig. In zijn hogepriesterlijke gebed bad Jezus: Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad (Johannes 17:23). We hebben de belofte ontvangen dat de God van de vrede de satan spoedig onder uw voeten zal verpletteren (Romeinen 20:16). Vraag God om jou een vredestichter te maken die eenheid brengt in je relaties.

Hemelse Vader, gebruik mij vandaag om eenheid te brengen in uw gezin. Laat mij een vredestichter mogen zijn.