Recente overdenkingen

De verantwoordelijkheid van leiderschap

17 mei 2022
Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig.
1 Petrus 5:2

Ons voorrecht om met autoriteit te spreken, komt uit dezelfde bron als waar Jezus zelf uit tapte. Jezus’ gezag was niet gebaseerd op zijn aardse positie, maar op de kwaliteit, het gedrag en het karakter van zijn leven.
De echte herder oefent geestelijk leiderschap uit met het hart van een dienaar. Als dienaren zijn we geroepen om te voorzien in de noden van hen die we leiden. Daarom zei Jezus dat je zijn volgelingen kunt herkennen aan hun liefde. De vereisten voor een geestelijk leider staan in 1 Timoteüs 3 en Titus 1. Het zijn allemaal karaktereigenschappen die mogelijk worden gemaakt door de inwonende aanwezigheid van God door de Heilige Geest. Petrus schrijft: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn (1 Petrus 5:2,3).
Je hoort Jezus nooit zeggen: ,,Ik wil dat je dat doet, omdat Ik God ben.” Wat gebeurt er in een huwelijk als de man op zijn autoriteit gaat staan en gehoorzaamheid eist omdat hij het hoofd van het gezin is? Weinig goeds, kan ik je verzekeren. Het geestelijke hoofd van een gezin, een gemeente, een zondagschool, Bijbelstudiegroep, kring, etc. is geroepen om te voorzien in de behoeften van de mensen waar hij of zij zorg voor draagt. Leider zijn is een enorme verantwoordelijkheid, geen recht om op te eisen. Een wijze leider luistert zorgvuldig naar de raad van zijn mensen en is afhankelijk van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest, kan hij een rechtvaardig leven leiden van waaruit hij anderen met liefdevolle autoriteit kan leiden.
Als geestelijke leiders moeten we zijn als Christus en ons leiderschap baseren op de kwaliteit, ons gedrag en het karakter van ons leven. We mogen met gezag spreken als wat we zeggen overeenkomt met Gods Woord en als ons karakter lijkt op dat van Christus.

Heer, ik verlang naar meer nederigheid zodat ik op de juiste manier leiding kan geven in de gebieden waarin U mij verantwoordelijkheden hebt gegeven.