Recente overdenkingen

6 december 2021

De verborgen wonden

25 oktober 2021
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Psalm 139:23,24

De meeste mensen met wie ik in mijn bediening te maken heb gehad, hebben enorme trauma’s meegemaakt. Sommigen zijn zo ernstig misbruikt in allerlei occulte rituelen, dat ze zich die ervaringen niet eens meer bewust herinneren. Anderen ontwijken constant alles wat hen maar aan die ervaringen herinnert. Al deze mensen hebben getraumatiseerde emoties – en velen van hen zijn daarin blijven hangen. Ze zijn niet in staat om met hun vroegere ervaringen om te gaan, en hebben een manier gevonden om te overleven en het leven aan te kunnen, door middel van allerlei mechanismen. Sommigen leven in ontkenning, anderen redeneren de pijn weg of onderdrukken die met eten, drugs, seks, etc.
Dat is echter niet Gods manier. God doet alles in het licht. Als je dat weet, kun je er dus altijd van op aan dat als je je vroegere problemen in het licht brengt, Hij ermee gaat afrekenen. Ik heb gemerkt dat God mensen met diep traumatische ervaringen vaak tot een zekere mate van volwassenheid laat groeien, totdat ze er klaar voor zijn om het verleden onder ogen te zien. Ik heb met veel mensen gebeden dat God alles uit het verleden naar boven brengt waardoor ze gebonden zijn – en God heeft die gebeden beantwoord. Waarom bidden we dit niet meer in onze pastorale begeleiding? Ik ben teleurgesteld als ik zie hoe de ‘Wonderbare Raadsman’ vaak buiten de christelijke raadgeving wordt gehouden.
Persoonlijk ben ik tegen het herstellen van een onderdrukte herinnering door middel van medicatie of hypnose, om op die manier het denken van een persoon te omzeilen. Alles wat ik in de Bijbel lees over het denken is de uitdaging aan gelovigen om mentaal actief te zijn – zeker niet passief. Op God vooruitlopen in een genezingsproces door medicatie of hypnose, kan wel eens leiden tot het veroorzaken van een troebel moeras, waar mensen niet meer uit kunnen ontsnappen.
Ik geloof dat de eerste stap van Gods antwoord op een onderdrukt trauma staat in Psalm 139:23,24. God kent alle verborgen wonden en pijn in jou, ook de pijn die jij wellicht zelf niet kunt zien. Als je God vraagt om je hart te doorzoeken, zal Hij de duistere gebieden in je verleden blootleggen, en ze op het juiste moment in het licht brengen.

Doorgrond mijn hart o God, en ken de gedachten die me beangstigen. Leid mij op de eeuwige weg.