Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De vleeswording

18 augustus 2021

In de onmetelijke oceaan van de eeuwigheid was er een vloedgolf van tijd. God stapte uit de eeuwigheid, de tijd binnen, zodat wij uit de tijd konden stappen, de eeuwigheid in. Het begon met de vleeswording, de meest strenge terechtwijzing van de menselijke trots. Jezus vernederde Zichzelf en werd mens. Het eindigde met de kruisiging, de meest strenge terechtwijzing van het menselijke egoïsme. Jezus gaf Zijn leven op, zodat wij eeuwig kunnen leven. We kunnen niet anders dan Hem daarvoor danken. We worden gelukkig (zalig) wanneer we Zijn cadeau van het eeuwige leven aannemen en besluiten om te zijn zoals Hij.