Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De waarheid bezitten

14 juli 2021

David werd door God uitgekozen als koning van Israël. Davids hart was gericht op God, maar beging uiteindelijk een afschuwelijke zonde. Hij begeerde Bathseba terwijl haar man, Uria, in de oorlog vocht. Toen ze zwanger werd, probeerde David zijn zonde te bedekken door Uria naar huis te roepen om met zijn vrouw te slapen maar Uria weigerde speciale privileges te krijgen terwijl de andere mannen nog in het de oorlog vochten. Dus David regelde dat Uria aan de frontlinie werd opgesteld waar hij zeker gedood zou worden (2 Samuel 11). David kwam onder heftige gewetensnood (zie Psalm 32) maar erkende zijn zonde niet. Dus stuurde God Nathan om hem te confronteren (2 Samuel 12) en David wierp zich uiteindelijk op de barmhartigheid van God en beleed zijn zonden (Psalm 51:1-5).

De eerste stap in elk herstelprogramma is te stoppen met het ontkennen en de waarheid onder ogen te zien. Je kunt iemand niet helpen die niet toegeeft dat hij een probleem heeft. Velen zijn zoals David. Als we denken ermee weg te kunnen komen, zullen we het waarschijnlijk proberen. Maar als we christenen zijn, kunnen we er zeker van zijn dat de hand van God zwaar op ons rust, zoals bij David het geval was, die schreef: ‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte’ (Psalm 32:3-4).

Sommige mensen zullen hun zonden niet erkennen zelfs niet onder hevige schuldgevoelens. In dat geval is door God gezonden menselijke tussenkomst noodzakelijk zoals bij David. Dat was de rol van de profeet in het Oude Testament. De bedoeling van de gave van profetie in het Nieuwe Testament is om de geheimen van het hart te bloot te leggen, zodat de onboetvaardigen zich tot God zal wenden (1 Korinthe 14:25). Veel herstelbedieningen passen een interventieproces toe voor degenen die hun zondige gedrag ontkennen. Er wordt een speciale bijeenkomst georganiseerd waar familie en vrienden in liefde de waarheid spreken tot degene die in ontkenning leeft. Het doel is om hen ertoe te brengen de waarheid te erkennen en hen het soort hulp te bieden dat hen van hun zondige wegen zal bevrijden.

Het werkt alleen als de waarheid door de innerlijke persoon, namelijk het hart, wordt erkend. De persoon moet de waarheid aannemen zoals David dat deed en verlangen naar de enige remedie die er is tegen zonde, namelijk een rechtvaardige relatie met God (Psalm 51:7-13).