Recente overdenkingen

6 december 2021

De waarheid geloven is een keuze

14 oktober 2021
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

Geloof is de Bijbelse reactie op de waarheid, en het geloven van de waarheid is een keuze. Geloven is iets waartoe je besluit, niet iets waar je wel voor voelt. Het geloven van de waarheid maakt niet dat iets waar is; nee, iets is waar, en daarom geloven we het. De New Age beweging en de ‘name it and claim it’-beweging verdraaien deze waarheid door te zeggen dat we de realiteit kunnen scheppen door wat we geloven. Maar wij kunnen geen realiteit scheppen; we kunnen alleen reageren op de realiteit.
Geloof moet altijd een object hebben. Het gaat er niet om dat je ‘gelooft’; het gaat erom in wie of wat je gelooft. Iedereen gelooft wel ergens in, en iedereen wandelt door geloof op basis van wat hij of zij gelooft. Maar als wat je gelooft niet waar is, dan is ook je geloofswandel niet zuiver of juist. En dus: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Romeinen 10:17).
Je geloof is precies zo groot als je kennis over je geloofsobject. Als je God en zijn Woord maar heel beperkt kent, dan blijft de maat van je geloof automatisch ook maar klein. Daarom kan geloof ook nooit opgepompt worden. Iedere poging om door geloof te leven in iets waarvan je niet weet of het waar is, is slechts veronderstelling en overmoed. Als je alleen maar gelooft wat je voelt, dan zul je in je leven geleid worden door allerlei emotionele impulsen. De weg van waarheid begint met de waarheid van Gods Woord. Geloof de waarheid en wandel door geloof op basis van wat je gelooft, dan zullen je gevoelens vanzelf in lijn komen met je gedachten en je gedrag.
We kunnen niet voor onszelf beslissen wat we willen geloven, daar vervolgens mee beginnen en dan verwachten dat God op dat geloof reageert. God heeft geen enkele verplichting ten opzichte van mensen. Er is geen enkele manier om een gebed zo te verwoorden dat Hij ernaar moèt luisteren. De enige verplichting die God heeft, is naar zichzelf. Hij zal altijd trouw blijven aan zichzelf en zijn Woord, en daarom zijn verbond met de mensen houden. Het is niet aan ons om te bepalen wat waar is, of te proberen om God onze wil op te leggen. Hij is de waarheid! We moeten vragen op basis van wat Hij wil, en ons verlangen om Gods wil te doen moet groter zijn dan al het andere.

Heer, ik geloof in U en in uw Woord. Wilt U mij helpen groeien in geloof, door meer over U – mijn geloofsobject – te leren en U beter te leren kennen.