Recente overdenkingen

De waarheid over Christus’ overwinning

22 juni 2022
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Kolossenzen 2:15

Een van de meest voorkomende bezwaren tegen de bevrijdingsbediening van Jezus en de apostelen is het schijnbare gebrek aan onderwijs hierover in de apostolische brieven. Dit misverstand wil ik graag ophelderen en een perspectief bieden om te leren hoe we demonische beïnvloeding kunnen confronteren in ons eigen leven en in dat van anderen.
Voordat Hij stierf aan het kruis, moesten mensen die door God bekrachtigd waren -– zoals Jezus en de apostelen die Hij had uitgekozen – autoriteit nemen over demonische machten in deze wereld. Maar aan het kruis en door de opstanding vond een radicale verandering plaats in de kern van de geestelijke strijd; een eeuwige verandering. Ten eerste zorgde Jezus’ dood en opstanding voor een overwinning over en ontwapening van de heersers en autoriteiten in het koninkrijk van de duisternis (Kolossenzen 2:15). Voor het kruis ‘was alle macht in hemel en op aarde’ nog niet aan Christus gegeven. Maar in Mattheüs 28:18 worden we verzekerd dat dit na Jezus’ opstanding wel het geval is. Door het kruis is satan een overwonnen vijand, en hij heeft geen enkel gezag over hen die in Christus zijn. De eerste stap om succesvol strijd te voeren tegen de pogingen van de vijand om te intimideren en kapot te maken, is daarom het bevestigen van de waarheid van Christus’ overwinning en satans nederlaag.
Ten tweede, in Christus’  dood en opstanding is iedere gelovige levend gemaakt met Hem en met Hem gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 2:5,6). Je hebt niet langer een bemiddelaar van buiten nodig om autoriteit voor jou te nemen; je verblijft nu in Jezus Christus, die alle autoriteit in handen heeft. Om de duivel te weerstaan, moet je je positie en autoriteit in Christus begrijpen en toepassen. Vrijheid is jouw rechtmatige erfdeel als christen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de wapenrusting van God op te nemen en de duivel te weerstaan.

Dank U Jezus, dat U mij deelgenoot met U hebt gemaakt van uw overwinning over de duivel. Help me vandaag om mijn verantwoordelijkheid op te nemen om hem te weerstaan.