Recente overdenkingen

25 oktober 2021

De waarheid zal je bevrijden

12 juli 2021

Waarheid is een karaktereigenschap van God en het is ongelimiteerd, onveranderlijk en absoluut. Alle waarheid is Gods waarheid en het idee van absolute waarheid komt uit Zijn alwetendheid. Hij is de Schepper; al ons vermogen om waarheid te begrijpen is afhankelijk van Hem. We kunnen alleen waarheid kennen zoals Hij die heeft geopenbaard. ‘De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen’ (Johannes 1:17), die de ultieme openbaring van God is. Jezus zei: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8:31-31).

De Joden waren in de war door deze bewering, omdat ze zichzelf al als vrij zagen, ‘nooit slaaf van iemand geweest’ (v33), maar Jezus had het niet over of je onderworpen bent aan een ander mens. Hij had het over de vrijheid die je hebt als je Zijn discipel bent. Jezus is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6). Als je Jezus en Zijn woord kent, ben je bevrijd van de wet van de zonde en de dood en vrijgezet van je verleden zodat je kunt worden zoals God je geschapen heeft.

Cognitieve waarheid is iets dat we met ons verstand kunnen begrijpen als waar; we doen dit door te redeneren en te observeren. Het is waar dat je dit nu leest en het is waar dat twee plus twee vier is. Bijbelse waarheid is morele waarheid omdat het de aard van God reflecteert. Waarheid in de morele zin van het woord gaat veel verder dan intellectueel bewustzijn of van logisch redeneren. Wanneer je het gelooft, komt Gods eeuwige waarheid voort uit het hart en beïnvloedt zij het gehele innerlijke karakter van een echte discipel van Jezus. Paulus noemt dit ‘de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is’ (Titus 1:1). Zet dit in contrast met de duivel die niet vasthield aan de waarheid, ‘want er is in hem geen waarheid’ (Johannes 8:44). Slechte mensen onderdrukken de waarheid in hun ongerechtigheid (Romeinen 1:18) en degenen die God niet kennen en niet in Hem geloven, hebben de waarheid vervangen door de leugen (Romeinen 1:25).

Jezus zei: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde’ (Johannes 8:34). In Lukas 4:16-21 maakt Jezus duidelijk dat Jesaja het over Hem had toen hij sprak over de Messias die ons zou bevrijden van zonde. Door Jezus Christus heeft de wet van de Geest van het leven ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood (Romeinen 8:2). Als bevrijde kinderen van God zijn we niet langer onderworpen aan de wet van zonde en dood. In Christus zijn we vrij om een rechtvaardig leven te leiden.

Het enige dat een Christen ooit moet bekennen, is de waarheid. Waarheid is niet iets waar we bang voor hoeven zijn. Het is het bevrijdende middel waardoor mensen die gebonden zijn, worden bevrijd van de wet van zonde en dood. De Heilige Geest is de ‘Geest van waarheid’ (Johannes 14:17) en Hij zal ons in ‘alle waarheid’ leiden (Johannes 16:13) en die waarheid zal ons bevrijden.