Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Doelen en verlangens

20 augustus 2021

Om te begrijpen hoe we het christelijk leven succesvol kunnen leven, moeten we een onderscheid maken tussen goddelijke doelen en goddelijke verlangens. Een goddelijk doel is elke specifieke richting die Gods bedoeling voor ons leven weerspiegelt, dat niet afhankelijk is van mensen of omstandigheden, althans als ze buiten ons recht of onze mogelijkheid liggen om ze te beheersen. De enige persoon over wie je het recht en het vermogen hebt om te heersen, ben jij zelf. Niemand en niks kan ons weerhouden om de persoon te worden die God bedoeld heeft om te zijn en dat is Gods doel voor ons leven. De enige persoon die mij kan weghouden van het bereiken van dat doel, ben ik zelf.

Een goddelijk verlangen is elk specifiek resultaat dat afhangt van de samenwerking met andere mensen, het succes van gebeurtenissen of gunstige omstandigheden waar we geen recht of mogelijkheid hebben om over te heersen. We kunnen onze identiteit, ons succes of gevoel van waarde niet baseren op onze verlangens, hoe goddelijk ze misschien ook zijn, omdat we de vervulling ervan niet in de hand hebben. God verlangt dat allen zich bekeren en leven (Ezechiël 18:32 en 2 Timotheüs 2:4), maar niet allen zullen dat doen. God schrijft naar Zijn kinderen, opdat zij niet zondigen (1 Johannes 2:1), maar je kunt niet zeggen dat Hij in Zijn oproep mislukt, wanneer wij het zijn die er niet in slagen ernaar te luisteren. God heeft geen geblokkeerde doelen en Hij heeft geen doelen voor ons die geblokkeerd kunnen worden, of onzeker zijn, of onmogelijk.

Als ons doel als ouder is om een gelukkig, harmonieus, christelijke familie te hebben, dan zul je een hoop emotionele hoogte- en dieptepunten ervaren, vooral als je gelooft dat je gevoel van eigenwaarde daar van afhankelijk is. Het is een prachtig verlangen, maar elk familielid kan en zal dat doel soms blokkeren. Wat als je doel echter is om de ouder en echtgenoot te zijn die God je geroepen heeft om te zijn? Wie kan dat doel blokkeren? Alleen jij kunt dat. Stel dat een goedbedoelende voorganger één voor hem belangrijk doel heeft en dat is om zijn kerk te verdriedubbelen en om de gemeenschap voor Christus te winnen. Elk gemeentelid kan dat doel blokkeren. Vastberaden in het najagen ervan begint hij de mensen te manipuleren en ze onder druk te zetten om vrucht te gaan dragen. Die kerk zal een hoop pijn te verduren krijgen, totdat de voorganger snapt dat het zijn doel is om de voorganger te worden die God bedoelt heeft te zijn. En dat is de beste manier om de gemeenschap voor Christus te winnen.

Er is niets mis met het hebben van goddelijke verlangens zoals je omgeving te bereiken met Christus, maar baseer je identiteit en gevoel van eigenwaarde niet op het vervullen van dat verlangen en probeer mensen niet te beheersen en te manipuleren om dat verlangen te bereiken. We hoeven niet kwaad, bezorgd of depressief te worden als onze verlangens niet vervuld worden, maar we kunnen wel teleurgesteld zijn. Het leven zit vol teleurstellingen, maar Hij zal het gebruiken om je te laten groeien in Christus. Andere mensen werken niet altijd mee en gebeurtenissen gaan niet altijd zoals wij dat willen, maar dat weerhoudt ons er niet van om die persoon te worden die Hij bedoeld heeft te zijn; dat is Gods wil voor ons leven.