Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

18 augustus 2022

Door God gezonden christenen

5 augustus 2022
U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6:20

Als ik gevraagd zou worden om de geestelijke kracht en gezondheid van een religieuze groep te bepalen aan de hand van slechts één criterium, dan zou ik kijken naar het leiderschap van zo’n groep. Vormen zij een groep individuen die op zoek zijn naar macht, waarbij ze zichzelf bewapenen met allerlei argumenten om hun eigen positie te verdedigen en hun wil door te voeren? Of zijn het dienaren die door de Heilige Geest zijn samengevoegd en die gezamenlijk proberen Gods wil te onderscheiden?
Evenzo, als ik de geestelijke kracht en gezondheid van een individu zou moeten bepalen aan de hand van één criterium, dan zou ik kijken of deze persoon leeft naar de wil van God, of dat hij doet waar hij zelf zin in heeft. Het gebed van een gezonde, groeiende christen is: HEERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden (Psalm 25:4).
Als onze wil eenmaal in de juiste richting is gebogen, stelt Jezus een aanvullende vraag over onze motivatie: Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van Hem die Hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem (Johannes 7:18). Iemand is een oprecht, waarachtig mens als hij degene verhoogt die hem gezonden heeft.
Dit principe wordt schitterend voorgeleefd in de Godheid. Kijk eerst naar het voorbeeld van Jezus: Want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden (Johannes 8:42). De Heilige Geest handelt vanuit dezelfde motivatie. In Johannes 16:13,14 zei Jezus: Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken (…) die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
We kunnen zelfs nog een stap verder gaan. Ben je er klaar voor? Jezus zei in Johannes 20:21: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Natuurlijk werd dit tegen de apostelen gezegd, maar geldt de Grote Opdracht niet voor ons allemaal? Wil je echt zijn? Wil je waarachtig zijn? Eer dan degene die jou heeft gezonden. Mensen die weten dat ze door God gezonden zijn en die zich hebben toegewijd om op zo’n manier te leven, vereren God. Mensen die zichzelf uitzenden, zoeken hun eigen eer.

Heer, het is mijn doel om U te verheerlijken als degene die mij gezonden heeft, in plaats van mijzelf.