Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Dubbelhartig

25 augustus 2021

Het oorspronkelijke woord voor ‘bezorgd’, merimna, heeft in het Nieuwe Testament zowel een positieve als een negatieve connotatie. Van de 25 keer dat het wordt gebruikt, heeft het vijf keer te maken met een gevoel van ‘zorgen voor’; de andere twintig keer wordt er verwezen naar een gevoel van negatieve bezorgdheid of vrees die je afleidt. In het positieve licht bezien zou je een beetje bezorgdheid moeten voelen wanneer je een belangrijke verantwoordelijkheid op je schouders draagt. Het zou je moeten motiveren de noodzakelijke stappen te nemen om je verantwoordelijkheid te dragen. De meeste bezorgde gedachten hebben echter geen nut, deze kunnen leiden tot psychosomatische ziekten. Zorgen leiden nergens toe. Er zijn echter mensen die echt geloven zij iets hebben kunnen voorkomen door zich er zorgen over te maken. Maar je helpt het vliegtuig niet in de lucht te blijven door je zorgen te maken, net zo min als dat je het lot gunstig kunt stemmen door je op te vreten over wat er allemaal mis kan gaan. Jezus zei: ‘Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’ Bovenmatige bezorgdheid kan je jaren van je leven kosten.

Herinner je dat er eerder is gezegd dat bezorgdheid niet hetzelfde is als angst, omdat angst een object heeft en bezorgdheid niet? Mensen zijn bezorgd omdat hun doelen onzeker zijn en ze niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Het proces van bezorgdheid kan echter slopender zijn dan het ervaren van de negatieve consequenties van datgene waar men bezorgd over was. Het is zelfs zo dat sommige mensen zich opgelucht voelen wanneer de bezorgde periode voorbij is, ook al bleek het allemaal niet te gaan zoals ze graag wilden. Het is makkelijker om te leven met ‘wat is’, dan om te leven met ‘wat als’. Wanneer we niet weten wat er morgen gaat gebeuren, zijn we geneigd om veronderstellingen te doen. Het is een eigenaardig trekje van je gedachten om van het ergste uit te gaan. Er kan echter niks goeds komen uit het doen van negatieve aannames en er dan naar handelen alsof het feiten zijn.

De stam van het woord merimna is het werkwoord merizo, wat betekent: afleiden of in verschillende richtingen trekken. Wanneer merimna als werkwoord wordt gebruikt (merimnao), dan lijkt het een samentrekking te zijn van merizo en nous (nous betekent ‘gedachten’). Dat is waarschijnlijk waarom er in sommige Bijbelvertalingen niet staat ‘wees niet bezorgd’ (Mattheüs 6:25), maar ‘schenk er geen aandacht aan’ en waarom de woorden ‘wat bent u bezorgd over kleding?’ (Mattheüs 6:28) soms worden vertaald als ‘wat denkt u veel na over kleding’. Negatief bezorgd zijn is alsof je dubbelhartig bent en Jakobus zegt dat een dubbelhartig man onstandvastig is in al zijn wegen (Jakobus 1:8). Dit wordt duidelijk zichtbaar in Mattheüs 6:24-25, waar staat: ‘Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven.’